Bosenská pyramida Slunce

V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy. Největší je pyramida Slunce.

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida je pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí.

Geometrie pyramid

Ze satelitních fotografií je patrné, že bosenská pyramida Slunce má geometrický tvar. Její tři strany jsou trojúhelníkové. Přírodní kopce nikdy nemají přesný tvar, pouze dvě, nebo tři strany můžou vypadat jako pyramida. V tomto případě tvoří dobře viditelné strany rovnostranný trojúhelník.

Na satelitních snímcích (Landsat, Radarsat, Hyperio, Ikonos) vidíme pět kopců, které vykazují geoprostorové anomálie, kdy jsou dvě nebo více stran trojúhelníkové. Pyramidy mají trojúhelníkové strany, některé prvky schodišť a vrcholové plošiny. V případě bosenské pyramidy Slunce mají tři ze čtyř stran přísně geometrický tvar. Geologický průzkum potvrdil, že zde v minulosti neprobíhal proces zalednění. Posun ledovců tak nemohl být příčinou vzniku hladkých ploch.

Perfektní orientace ke světovým stranám

Měření provedené geodetickým ústavem Bosny a Hercegoviny ukázalo, že stěny bosenské pyramidy Slunce jsou přesně orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je často zmiňovaná vlastnost u pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana pyramidy Slunce je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze).

Geologické sondy a seismická aktivita

Geologické průzkumné vrty ukázaly, že povrch pyramidy tvoří opracované bloky. Pravoúhlé mnohatunové bloky jsou ve více vrstvách nad sebou. Sondy potvrdili existenci podzemních prostor.

Automatický detektor lineárních anomálií (Linanal) byl použit pro pozorování topografických anomálií na pyramidě Slunce. Dvě, nebo více stran mají trojúhelníkový tvar. Tímto se vyloučila možnost, že by to mohl být vedlejší produkt nedávných tektonických pohybů. Tým z Ruské akademie věd došel k závěru, že naměřené výsledky jsou srovnatelné s egyptskými pyramidami v Gíze, a ukazují na umělý původ staveb.

Geologové zkoumali tepelnou setrvačnost pyramid pomocí detektoru Aster s rozlišením 6 metrů. Výsledky testů naznačují, že pyramidy jsou složeny z méně konsolidovaného materiálu a mají sklon k rychlejšímu ochlazováníí, než okolní kopce. Zjištění je shodné s tím, co lze očekávat od umělé struktury – menší hustota materiálu, pórovitost a vnitřní dutiny přispívají k zvýšení tepelných ztrát.

Radarová analýza

Kombinovaná radarová analýza (Radarsat a Spot) ukázala, že na bosenské pyramidě Slunce existuje přístupové plato. To může svědčit o zasypaných terasách, zdech, nebo průchodech s vchody a dutinami uvnitř konstrukce.

Existenci těchto umělých struktur dokládají výpovědi vojáků, kteří byli na vrcholu pyramidy během válečných operací v Bosně (1992 – 1995). Jejich postavení bylo těžce bombardováno. V mnoha hlášeních popisují neobvyklé podzemní vibrace při každém dopadu dělostřeleckého granátu. Tyto akustické důkazy naznačují existenci podzemních dutin a komor.

V roce 2006 až 2007 prováděli radarový průzkum BPS dva nezávislé týmy odborníků z Německa (LGA Bautechnik GMBH, Dr. Andreas Hasenstab) a srbský geofyzikální ústav (Dr. Dejan Vuckovic, Bělehrad). Objevili celkem 44 anomálií, což mohou být terasy, schůdky, kamenné struktury různých tvarů, průchody apod. Radarový průzkum zahrnoval celé bosenské údolí pyramid do hloubky 18 metrů.

Posvátná geometrie

Tři největší pyramidy v bosenském údolí tvoří rovnostranný trojúhelník. Je to pyramida Slunce, Měsíce a Draka. Katastrální úřad z Visoka prováděl GPS měření a zjistil, že všechny úhly jsou symetrické (60 stupňů) a vzdálenosti mezi třemi kopci stejné (cca 2,2 km) s méně než 2% chybou. To je důkaz, že jde o umělé stavby.

Archeologické výzkumy

Členové a dobrovolníci neziskové nadace „Archeologický park: bosenská pyramida Slunce“ strávili víc jak 300 000 pracovních hodin při průzkumných výkopech. Tato skutečnost sama o sobě dělá z tohoto záměru největší archeologický projekt na světě.

V roce 2007 navštívili Bosenské údolí pyramid egyptští odborníci: Dr. Nabil Swelim (archeolog a egyptolog, objevitel čtyř pyramid v Egyptě), Dr. Aly Barakat (geolog), Dr. Mona Fouad Ali (archeolog z Káhiry University) a Dr. Hamid Soliman (archeolog z Káhirské univerzity). Závěr 15 – ti denní návštěvy byl, že „bosenská pyramida Slunce je největší pyramida na světě“.

Uměle vyrobené bloky

Na severní straně bosenské pyramidy Slunce byl učiněn významný archeologický nález č. 4. Na jaře roku 2006 začalo odkrývání hlíny do hloubky asi 80 cm. Byly objeveny pravidelné bloky, 4,5 metru dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů vysoké. Bloky mají hmotnost 7 tun, rovné stěny a  rohy pod úhlem 90 stupňů. Je evidentní, že byly vyrobeny inteligentní rukou, bez použití cementu,  metodou geopolymerizace.

Z bloku jsme odebrali vzorek a poslali do šesti různých institucí v Bosně, Itálii a Francii. Řekli nám, že je to uměle vyrobený beton, člověkem vyrobený materiál. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, bloky na pyramidě Slunce od 73 do 134 MPA. To vypovídá o tom, že dávní stavitelé pyramid byli o mnoho zkušenější.

Pyramidy jako zdroj energie

Ptali jsme se fyziků a elektroinženýrů, aby nám pomohli vysvětlit účel bosenských pyramid. Podařilo se jim změřit sloupec, paprsek energie, který vychází z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Tento paprsek má průměr 4,5 metru a frekvenci 28 Kilohertzů. Tato frekvence není přírodního původu, je uměle vyrobena.

Druhou věc, kterou jsme udělali, bylo měření ultrazvuku, který nemůžeme slyšet, ale můžeme ho změřit pomocí speciálních přístrojů. Frekvence byly mezi 28 a 32 Kilohertz. Ani tato naměřená frekvence není vytvořena přírodně, ale nějakým přístrojem.

Jako třetí jsme zkoumali infrazvuk. Naše planeta vibruje na 6 hertzech, naše pyramidy na 7 hertzech.
Z toho vyplývá, že záměr těchto pyramid nebyl postavit hrobku faraonovi, ale byla postavena jako obrovský zdroj energie pro žijící komunity. A podzemní labyrint k tomu, aby bezpečně zachoval to, co je pro nás nejvíc důležité a hodnotné. Je to naše zdraví a dlouhý život.

Názory na bosenské pyramidy se liší. Jde o uměle vytvořené kopce, nebo jsou přírodního původu? Domnívám se, že jde o uměle upravené  kopce do podoby ideální pyramidy. Dokazují to geologické sondy.

Cesty a expedice do Bosny

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum