Pyramidy v Bosně a nová diagnostika

První letošní cesta do bosenského údolí pyramid začala ranní prohlídkou kamenných koulí v Zavidoviči. Cestou do Visoka jsme navštívili unikátní termální bazén. Po ubytování v hotelu a večeři se naše výprava vydala na vrchol pyramidy Slunce. Další dva dny jsme viděli labyrint Ravne, pyramidu Slunce, pyramidu Měsíce, mohylu ve Vratnici a noční Sarajevo. V podzemním labyrintu jsme společně provedli první měření „životní energie“ novým přístrojem.

První odborné měření bio-energie v labyrintu Ravne

Naše těla jsou zásobárnou bio-energie, která se nazývá „čchi“, „životní energie“, „orgonová energie“, „volná energie“,nebo „éterická energie“, případně jinak. Ve všech případech jde o jednu a tu samou bio-energii. Pokud máte malé procento vlastní bio-energie, může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Při prvním odborném měření jsem použil profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci. Na stupnici jsou vidět procentuální hodnoty bio-energie živých tvorů (i mrtvých…), rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bio-energie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Testu se zúčastnilo 18 dobrovolníků

Prvního testu se zúčastnilo celkem 18 dobrovolníků, včetně místního průvodce. Měřili jsme úroveň bio-energie před vstupem do labyrintu Ravne a po jeho opuštění. Test probíhal 23. 3. 2019, v 16:15 a 18.15 hod.

V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty před vstupem do labyrintu Ravne a po výstupu.

Nová diagnostika v tunelu Ravne

Z naměřených výsledků je zřejmé, že u některých dobrovolníků došlo k výraznému snížení hodnoty životní bio-energie. Jak je to možné, co může být příčinou? Příčin snížení životní energie po pobytu v labyrintu Ravne může být několik.

Úroveň bio-energie každého účastníka představuje obraz jeho zdravotního stavu. Pokud došlo po pobytu v Ravne ke snížení bio-hodnoty, může to znamenat nastartování ozdravného procesu. Ovzduší v tunelu Ravne je bohaté na vzdušné vitamíny (záporné ionty), které příznivě působí na vše živé již po deseti minutách. Rychlá regenerace způsobuje spontánní očistu–detoxikaci organizmu. Veškerá životní energie je v tento moment soustředěna na obnovu zdravotních problémů. Proto jsme při druhém měření zjistili u některých vitální snížení.

Výsledek prvního testu

Hodnoty 0–2: 12 dobrovolníků – zdravé rozmezí

Hodnoty 3–4: 3 dobrovolníci – mírné zhoršení

Hodnoty 5–6: 3 dobrovolníci – vážná abnormalita

Naměřené hodnoty byly v souladu s aktuálním zdravotním stavem každého dobrovolníka! V testech budeme pokračovat na dalších cestách.

Jiří Matějka

Celý záznam z první cesty do Bosny v roce 2019 najdete zde →

Regenračné centrum