Zánik pravěkého města a tornádo

Zánik pravěkého města Lateršalja

Ničivá tornáda zde historicky existovala a vidíme, že dodnes existují. Jen jsme na ně ve svých plánech a představách zapomněli. Kdysi zničilo největší město v Karpatském oblouku, a bylo to jen kousek …

Kdysi zde vzkvétalo pravěké město, které bylo největší v celé Karpatské kotlině. Místo je plné záhad a nedokončených archeologických průzkumů. Hradiště na rozloze 14 hektarů mělo tři části oddělené terénními vlnami. Kamenné hradby kolem hradiště byly široké asi 2 metry, vysoké přes 3 metry a na koruně zpevněné dřevěnou palisádou. Již z prvních objevů bylo zřejmé, že šlo o sídlo významného panovníka.

První nádvoří za branou bylo prázdné, nenašlo se tam téměř nic. Možná mělo sloužit jen jako útočiště pro obyvatele z okolí. Na druhém nádvoří stály domy na umělých terasách vysekaných do svahu. Pravděpodobně zde byly příbytky řemeslníků, což dokládají archeologické nálezy. V třetí části byla akropole, sídliště pro privilegované. Vedla do ní mimořádně opevněná výstavní brána. Podařilo se ji najít ještě se stopami po kolech vyježených do skalního podkladu. Po obou stranách stály mohutné věže a nedaleké oválná bašta. Za kamennou zdí byla ještě jedna zeď z dřevěného bednění vyplněného hlínou. Za hradbou stály domy jeden vedle druhého asi deset metrů dlouhé a 3,5 metrů široké. Ve středu hradiště byly další domy na uměle vysekaných terasách. Jeden z domů byl zvláštní, měl dvě zkosená křídla s celkovou délkou 22 metrů. Pravděpodobně to byl palác i vzhledem k jeho centrální poloze. Palác byl sídlem knížete.

Náhlá katastrofa

Archeolog Mikuláš zde před sto lety odkryl 62 domů a ve většině z nich byli mrtví. Například v domě číslo 7 byl pod zhroucenou konstrukcí nalezen muž ležící vedle ohniště a na druhé straně dítě. V knížecím domě byla kostra a kousek vedle odseknutá hlava asi osmnáctileté dívky.

Všude byly vidět stopy po náhlé katastrofě. Na ohništích stály hrnce, jakoby se v nich právě vařilo, když se přivalila zkáza. Na kamenech bylo vidět stopy po ohni. Po obrovském požáru, který spekl kameny vnitřního valu do pevné hmoty. Zkáza přišla náhle a zpustošila vše.

V domech zůstaly nejvzácnější věci, šperky, bronzové nástroje, jantarové i skleněné perly, keramika, spony, prasleny, kosáky, nůž, nákrčníky, nárameník, ale i háčky na ryby. Ze stovek praslenů a obrovského množství střepů, se výzkumníků podařilo slepit desítky celých nádob, což dokazuje, že v čase katastrofy byly ještě celé. Našli se součásti bojovníků, koňské ostruhy, sekery, hroty kopí, střelky, šupiny z brnění, nebo bronzové přílby.

Mnoho nalezených památek dokládá obchodní i osobní spojení ze Severní Itálií a krajem pod Alpami.

Unikátní byl objev pecí na výrobu železa a sušení obilí a zejména cisterny na vodu. Cisterna vysekaná ve skále byla hluboká asi 1,5 metr, široká 5,5 metru, s celkovým objemem 50 m3. V místech starých pecí na tavení železa se dodnes nachází leklá struska (celá jižní Morava… nesplést z koksovou struskou).

Na Malé Lateršalje stálo skutečné pravěké město. A kdosi, nebo něco ho zničilo. Kdo to provedl, nebo co se mohlo stát? Byli to Skýtové, nebo přírodní pohroma – žhavé tornádo?

Příčinou zkázy bylo tornádo

Vnitřní obranná zeď byla spečená horkým žárem do pevné hmoty. Hradba byla původně z hlíny a dřevěných konstrukcí. Ve městě byly pece na výrobu železa, které byly nepřetržitě v provozu. Na rovinách východně od „Lateršalje“ vznikají vzdušné tromby dodnes. Místo jsem navštívil několikrát a osobně jsem víry s údivem pozoroval. Připomínali malá tornáda. Odborníci se domnívají, že zánik původního pravěkého města způsobilo tornádo, které se přehnalo městem. Vzdušný vír rozdmýchal a přenesl oheň z pecí na celé město a hradby se obrovským žárem spekly do pevné hmoty. Tak zaniklo největší Slovanské hradiště v Karpatském oblouku.

Pokračování v dalším čísle časopisu WM magazínTajemné, záhadné a zlověstné město Latršalja : tajné sondy, masky s rohy, podivné sošky, kamenná svatyně a tři megality, obětování, Slované a Skýtové, stopy bojů, krutí lidožrouti, tisícileté historie a dokonalé hradby …

Někdy se můžeme setkat na místě pravěkého města, které zničilo tornádo. Zkusíme najít stopy staré svatyně a dávných kultů…  Přijďte. Těším se na vás. Termín najdete včas na webu www.wmmagazin.cz, nebo www.novycestovatel.cz

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Regenračné centrum