WM magazín č. 225

Číslo vyšlo 13.10.2020. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné →

WM magazín č. 225 obsah

44 stran

 • CO2 a inteligence
 • Předstíraná medicína
 • Největší podvod v historii medicíny
 • Očkovat nebo ponechat infekcím volný průběh?
 • Jaderné výbuchy a rakovina
 • Záporné ionty a zdravé bydlení 3
 • Měsíční město obrů a Mojžíšova hora I.
 • Bojte se a prožívejte paniku
 • Setkání v Evině jeskyni a měření
 • Houby jsou vitamínová bomba
 • Svědectví doby – o Slovanech úplně jinak
 • Bosenské údolí pyramid – objev století
 • Slzy pod mikroskopom
 • Jednoduchý způsob, jak posílit imunitní systém

WM magazín č. 225 v elektronické verzi ke stažení →

CO2 a inteligence

Zvýšený obsah oxidu uhličitého v atmosféře může katastrofálně ovlivnit intelektuální schopnosti lidí. Nové důkazy naznačují, že může způsobit duševní škodu. Když roste hladina CO2, můžeme čelit dalšímu problému – zmateným myšlenkám. Předchozí výzkum ukázal, že vyšší než normální úrovně CO2 mohou vést ke kognitivním problémům … Celý článek najdete v časopise.

Předstíraná medicína

Kvalitní obecná zdravotní péče existuje jen ve světě fantazie. Ačkoliv zájmová sdružení, výzkumníci a výrobci léků slibují zlepšování zdraví a kvalitnější život, skutečnost je naprosto jiná. Množí se chronické nemoci, rychle rostou náklady na zdravotní péči a to vede zaměstnavatele k finančním problémům, statisíce lidí jsou doslova zabíjeni vedlejšími účinky léků. Jak jsme došli k tomu, že jde o předstírání? Vedle všech těch stinných stránek vědy, korupcí, podvodů, tajných dohod, střetů zájmů a nepoctivostí, které charakterizují tzv. „moderní medicínu“, tu existuje ještě jedna nejdůležitější věc ke zvážení: VÝSLEDKY. Pokud by moderní medicína byla opravdu funkční, nemohli bychom tu vůbec mluvit o předstírání a byli bychom tou nejzdravější populací, jaká kdy žila na této zemi! Tak vypadá realita. Možná je na čase, abychom všichni přestali předstírat. Možná už přišel čas, kdy by konvenční medicína mohla přestat s hrou na lékaře a začala pomáhat pacientům léčbou s pomocí přírodních, bezpečných a účinných prostředků, které opravdu účinkují … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Pojďme si zahrát na doktora! * Zdá se to být nemožné? * Kam to všechno vede?

Největší podvod v historii medicíny

Dnešní, často opěvovanou tezí bývá tvrzení, že nasycený tuk v potravinách způsobuje zanášení cév a srdeční nemoci. Hlavní problém s tímto medicínským „faktem“ je ten, že se nejedná o vůbec žádný fakt. Je to klamavá a mylná hypotéza, pocházející z 50. let min. století, která nebyla nikdy prokázána. Spotřebu nasycených tuků nebylo možné dát do spojitosti se zvýšenými riziky koronárních srdečních onemocnění, mrtvic nebo kardiovaskulárních nemocí. Jedna z prvních studií, která sledovala živočišné tuky ve vztahu k srdečním nemocem, byla provedena brzy po roce 1900. V roce 1908 ruský vědec M.A. Ignatovsky krmil pokusné králíky živočišnou stravou bohatou na proteiny. Brzy na to zjistil, že u těchto králíků se začaly objevovat usazeniny v arteriích a kardiovaskulární problémy. Vědci pak zjistili, že stejný jev nastává i u kuřat, morčat nebo koz, kterým je podávána strava bohatá na tuky. A následně začaly být tyto studie citovány jako důkaz, že strava s vysokým množstvím tuku způsobuje nemoci srdce u lidí. Hmm… lze o tom pochybovat … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Zakažte máslo * Zakažte margarín * Testy na býložravcích * Podvod s lipidy * Největší podvod v historii medicíny * Neexistující studie * A co třeba něco ze současnosti? * Legalizovaný podvod * Doporučení *

Očkovat nebo ponechat infekcím volný průběh?

I když po zavedení vakcín došlo ke snížení výskytu spalniček a příušnic, vědci nyní zjišťují, že tyto dětské infekce plní cennou funkci a možná jsou i nezbytné pro normální vývoj našeho imunitního systému. Muži, kteří v dětství prodělali spalničky, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s těmi, kteří se s tímto onemocněním nesetkali. U mužů s prodělanými příušnicemi se prokázalo, že mají menší pravděpodobnost úmrtí na mrtvici. A muži, kteří prodělali obě dvě onemocnění, mají navíc snížené riziko úmrtí na srdeční infarkt. Také ženy, které v dětství měly spalničky nebo příušnice také vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a jsou odolnější proti mrtvici … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: O souvislostech vakcinací, srdečních onemocnění a rakoviny. * Souvislost mezi vakcínami a rakovinou *

Radioaktivita, jaderné výbuchy a rakovina

Rakovina kůže a plic vzniká z radioaktivního spadu. Mohou za to atmosférické jaderné testy. Předtím než Rusko, Británie a Amerika zakázaly 5. srpna 1963 atmosférické jaderné testy, bylo do atmosféry vypuštěno více než 4200 kilogramů plutonia. Víme, že méně než jeden mikrogram [miliontina gramu] vdechnutého plutonia způsobí u člověka smrtelnou rakovinu plic, tudíž naše velmoci vypustily do atmosféry 4 200 000 000 [4,2 miliard] smrtelných dávek, kdy radioaktivní poločas přeměny částice je minimálně 50 000 let. Děsivé? Bohužel je to mnohem horší. Výše zmíněné plutonium existuje ve vlastní jaderné zbrani před detonací, ale zdaleka největší množství smrtelně radioaktivních částic vznikne z obyčejného prachu nebo písku, který je nasátý ze země a ozářen během vzestupu ohnivou koulí. Ve většině případů je vtaženo několik tun materiálu, který je při průchodu trvale ozářen. vlády zamořily atmosféru více než 715 000 000 000 [715 miliardami] dávek, které jsou dostačující, aby 117 x způsobily rakovinu kůže nebo plic u každého muže, ženy a dítěte na zemi. … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Pokud nejste kuřák cigaret, zaryje se radioaktivní částečka hluboko do tkáně. * Myši přece nekouří * Kouření působí jako antikarciogen * Tabákový kouř ani přísady nezpůsobují rakovinu plic cigarety * Na rakovinu plic umírá daleko více nekuřáků než kuřáků *

Záporné ionty a zdravé bydlení 3

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví. Na jaře 2020 začala výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy pro zachování vysokých koncentrací vzdušných záporných iontů. Připomeňme si základní podmínky pro udržení vysoké koncentrace vzdušných záporných iontů v budovách: V současné době je hotova hrubá stavba, zateplení venkovních stěn, střecha a vnitřní instalace. V této etapě výstavby není nutné provádět speciální postupy pro zachování a tvorbu záporných iontů. Na obvodové zdivo, stropy a vnitřní příčky je možné použít jakýkoliv certifikovaný materiál. Aplikace na zachování prospěšných iontů budou použity později, na vnitřních povrchových úpravách a dočtete se o nich v dalších číslech časopisu WM magazín … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Výstavba iontového domu * Vzdušné záporné ionty a jejich vliv na lidské zdraví a zlepšení kvality ovzduší * Rostliny a záporné kyslíkové ionty *

Měsíční město obrů a Mojžíšova hora I.

Bájné Měsíční město obrů na hoře Sinaj bylo zničeno poslední geologickou událostí před 5000 lety. Byla to doba chaosu trvající asi 40 let, kdy lidé hledali nová území vhodná pro život. Bible popisuje skutečné události … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Akabský záliv * Sinajský poloostrov * Výstup na Mojžíšovu horu * Na Mojžíšovu horu vedou dvě cesty * Velbloudí stezkou * Na vrcholu Mojžíšovi hory * Kdo byl Mojžíš? * Východ Slunce nad Mojžíšovou horu * Exodus Izraelitů * Deset ran Egyptských * Exodus do země Gošen * Východ Slunce z Mojžíšovy hory * Geologické procesy *

Bojte se a prožívejte paniku

Napadlo někoho, že naše slavná věda, naše slavná medicína se mnohdy opírá jen o teorie? O ty teorie, které kdysi v historii zvítězily nad jinými a nebylo to jejich „pravdivostí“, ale jako vždy, „díky“ např. lepší „zobchodovatelnosti“? Prostě teorie, která se dá lépe obchodně využít (kterépak náboženství …?) se uchytila a na té jede celý následný medicínský výzkum. Opačná se prostě ztratí v propadlišti dějin, jen občas s ní „vyleze“ pár jedinců, kteří se označí za blázny atd., až se nakonec vytratí docela…. Jeden z takových příkladů je teorie o choroboplodných zárodcích aneb Pasteur versus Béchamp. Bojte se, prožívejte paniku, nemějte radost, žádná radostná očekávání, jen deprese, strach a temnota. Protože pak vznikne ve vašem těle takové prostředí, že se v něm uchytí ten náš virus. A aby to byl právě jen on, musíme ten strach moderovat. Jasné, že? … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: První příklad * Druhý příklad * Příčinou nemocí je prostředí *

Setkání v Evině jeskyni a měření záporných iontů

11–12. 9. 20120 se uskutečnilo setkání v Evině jeskyni. Evinu jeskyni (dnes Jáchymka) najdete v Moravském krasu. Setkání pořádal klub Nový cestovatel.cz s časopisem WM magazín.cz. Jiří Matějka seznámil účastníky s historií projektu časopisu WM magazín – měření „vzdušných vitamínů“ v Česko-slovenském podzemí, objevu záporných iontů, způsobem měření a jejich účincích na lidský organizmus. Cílem je zjistit jaký vliv má vysoká koncentrace záporných iontů na organizmus. Z naměřených hodnot vyplývá, že v Evině jeskyni je vysoká koncentrace zdraví prospěšných vzdušných záporných iontů … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Záporné ionty v Evině jeskyni * Měření bioenergie * Měření orgánové kondice *

Houby jsou vitamínová bomba

Působením slunečního záření se změní pro-vitamin D na vitamin D2. I když jsou houby energeticky prakticky bezcenné, obsahují bílkoviny, draslík, vlákniny a nedostatkové minerály. Například selen. Nově začínají být považovány za nejlepší zdroj antioxidantu. Houby běžně obsahují vysoká množství prekurzoru vitamínu D-ergosterolu. Vitamin D je nezbytný pro náš imunitní systém, vstřebávání vápníku pro zdravé a silné kosti i zuby. Jeho nedostatek je spojen s vyšším rizikem křivice, osteoporózy i rakoviny prostaty. Nedávno zveřejněná studie potvrdila, že houby vystavené slunečnímu záření poskytují tolik vitaminu D jako výživové doplňky obsahující vitamin D2 a D3 … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Nedostatek vitamínu D * Vitamíny v houbách * Test časopisu WM magazín *

Svědectví doby – o Slovanech úplně jinak

V minulých číslech časopisu WM magazín jsem vás seznámil, jak číst nejstarší písmo. Teď si ukážeme na příkladu, proč textu rozumí pouze lidé slovanské národnosti. Neznámý jazyk? Jak je možné, že pár obrázků umí promlouvat lidskou řečí? Princip čtení těchto prastarých znaků a nápisů je jednoduchý. Vychází z lidových pramenů. Pro lepší pochopení si uveďme prostý a srozumitelný příklad: znak představující čárku a pod ní rozkročené nohy. To znamená krok, a proto je to písmeno K. Ruka zalomená v lokti je L, jako např. lakeť po staru, nebo O, to je oko. Z uvedených znaků vznikne slovo KOLO. Tento princip je snadno pochopitelný … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Slova, která dávají smysl * Obyčejné kolo * Nezájem evropské vědecké komunity * Zvukové hodnoty znaků *- První praslovanský slovník * Stopy Slovanů *

Bosenské údolí pyramid – objev století

Objev století pro Bosnu a celý Balkán – z České republiky přišly odborné výsledky. Odborný tým Nadace v čele s ředitelem dr. Semir Osmanagićem, jehož členy jsou také archeoložka Amna Agić, geolog Richard Hoyle a dobrovolná koordinátorka Marie-Sophie Gristi, představili veřejnosti v sobotu 15. srpna velkolepé výsledky analýzy stalagmitů z tunelu Ravne 3. Analýza uranu a thoria provedená Geologickým ústavem Akademie věd České republiky stanovila stáří stalagmitů 19 000 let (+/- 1 000 let). Pod stropem se stalagmity je suchá kmenná zeď, která byla postavena před 25 000 až 30 000 lety. Výsledky je shodné s jiným datování na bosensské pyramidě Slunce a v tunelech Ravne … Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Analýza stalagmitů v tunelu Ravne 3 * Video z tunelu Ravne 3 * Cesty do Bosenského údolí pyramid *

Slzy pod mikroskopom

Slzy pod mikroskopom odhalili šokujúci fakt. Rose-Lynn Fisher uvažovala nad tým, či jej slzy spôsobené smútkom vyzerajú inak ako slzy radosti. Aby našla odpoveď na túto otázku, začala ich skúmať pod mikroskopom. Rose študovala 100 rôznych vzoriek sĺz a zistila, že bazálne slzy (tie, ktoré naše telo prirodzene produkuje pre zvlhčenie očí) sú výrazne odlišné od sĺz spôsobených napríklad krájaním cibule. Slzy spôsobené smiechom vyzerajú celkom odlišne, ako tie spôsobené smútkom. Zdá sa, že rovnako ako kvapka vody v oceáne, každá slza nesie mikrokozmos ľudskej skúsenosti … Celý článek najdete v časopise.

Jednoduchý způsob, jak posílit imunitní systém

Jeden ze způsobů obnovy imunitního systému, který zabere pouze 15 sekund denně, doporučuje známý profesor Dr. Sergej Bubnovskij z Moskvy. Profesor tvrdí, že je to jedna z nejúčinnějších metod na posílení imunity. Pokud máte oslabenou imunitu, často trpíte prochladnutím a chřipkami, nebo máte problémy s alergií, tak vyzkoušejte tuto jednoduchou proceduru … Celý článek najdete v časopise.

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným.

Regenračné centrum