Vzdušné vitamíny – Hranická propast

Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí

Jiří Matějka

Seriál měření časopisu WM magazín. Tři roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Česko-slovenském podzemí. Dnes uvidíte výsledky měření v Hranické propasti.

Záporné vzdušné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.

Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. Ale pozor! Ne v každé jeskyni jsou pro zdraví příznivé vzdušné vitamíny. Více o účincích tzv. vzdušných vitamínů (tak jsem nazval prospěšné vzdušné záporné ionty) najdete na webu časopisu WM magazín → www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

Hranická propast

Nejhlubší propast v České republice a nejhlubší zatopená propast světa. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 404 metrů, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 1000 metrů. Na samé dno Hranické propasti zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. I přesto podle naměřených údajů vyplývá, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Někteří odborníci předpokládají, že jsou spodní vody propojeny s mořem.

Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranice. Propast se nachází v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hranický kras představuje unikátní území: na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin s obsahem oxidu uhličitého. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C.

Měření vzdušných lehkých záporných iontů – vzdušných vitamínů

Koncentraci vzdušných lehkých kyslíkových iontů měřím profesionálním přístrojem. První měření jsem provedl na spodní přístupové cestě k propasti a druhé nad propastí.

Měření pod propastí: 480 záporných iontů i-/cm3
Měření nad propastí: 470 záporných iontů i-/cm3

Z naměřených hodnot vyplývá, že v Hranickém krasu není zdraví prospěšná koncentrace vzdušných záporných iontů. Dokonce zde existují místo, kde je hodnota nepříznivá. Dokazují to deformace na okolním porostu.

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch, je nedýchatelný a ve vyšších koncentracích může způsobit ztrátu vědomí a smrt. Oxid uhličitý v údolí Bečvy vzniká hluboko v podzemí. Na povrch vystupuje podzemními dutinami, dokonce je vidět ve vodě unikající plyn.

V podzemí Hranického krasu se pohybuje koncentrace oxidu uhličitého 2400 až 4000 ppm. V minerální vodě je obsah CO2 dokonce 3292 mg/l. Je zřejmé, že v podzemí kolem řeky Bečvy existuje rozsáhlé ložisko silně koncentrovaného oxidu uhličitého. Tento plyn po tisíce let uniká do ovzduší. Z našeho testu je zřejmé, že tam kde je vysoký obsah CO2, nemůžou být zdraví prospěšné záporné ionty.

Pokud chcete zůstat co nejdéle v pohodě, musíte se obklopit zdraví prospěšnými zápornými ionty. Hodnoty nad 1000 i-/cm3 se považují za velmi prospěšné pro lidský organismus.

Celý článek najdete v časopise WM magazín č. 248

Více o vzdušných vitamínech, záporných iontech, zjistíte v našem projektu zde → www.iontovydum.info

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

 

Regenračné centrum