2. setkání na Kótě zulu 664

Slovensko, kóta Zulu 664, 14.10.2017. Druhé setkání se uskutečnilo v sobotu 14.10.2017. Sešlo se nás  víc jak čtyřicet. Prozkoumali jsme iontový tunel, provedli kontrolní měření záporných iontů a vyšli na vrchol hory ve tvaru pyramidy Kóta Zulu 664.

Kóta ZULU 664

Kota ZULU 664 se nachází v báňského areálu mezi obcemi Markušovce a Rudňany.  Kopec ve tvaru pyramidy je vysoký 180 metrů. Východním směrem se nacházejí další tři kopce, které svým tvarem připomínají trojboké pyramidy. Proč dnes vidíme kótu Zulu 664 jako trojbokou pyramidu?

Na konci poslední doby ledové došlo na severní polokouli k tání ledovců. Vodní masy před sebou tlačily uvolněné horniny, písky a štěrky, které se přirozeně ukládaly za pevnou překážkou – v našem případě za vápencovou horou. Proto dnes vidíme Kótu Zulu 664 jako pyramidu se třemi stranami, čtvrtá je ukryta pod usazenými nánosy.

Severní strana Kóty Zulu 664 je orientovaná k severu s odchylkou 7-15 stupňů, tak jako nejstarší stavby na naší planetě. Pod horou se nachází železná ruda a velké podzemní jezero. Oblast kolem Rudňan je energeticky zajímavým místem. Na naší planetě je nespočet pyramidálních staveb, které mají společné znaky. Je to geometrie, orientace, podzemní voda a kovové rudy. Tekoucí voda nad kovovým ložiskem vyrábí měřitelnou energii. Zdá se, že naši předkové znali tento princip a uměli ho využívat ke svému prospěchu. Na energeticky silných místech stavěli pyramidy, nebo kamenné monumenty.

Kontrolní měření v Iontového tunelu

V září 2017 jsem provedl průzkum podzemního tunelu. Vstup se nachází na severní straně v jedné třetině výšky Kóty Zulu 664. Tunel je dlouhý 260 metrů a končí v jejím středu. Měřil jsem úroveň vzdušných záporných iontů, které jsou prospěšné pro vše živé. První měření ukázalo  hodnotu víc jak 2.000.000 záporných iontů/cm3. Tato hodnota je mimořádně vysoká. Již krátkodobý pobyt v takovém prostředí je prospěšný pro lidské zdraví.

Začátkem října 2017 jsem prováděl v Iontovém tunelu, společně s víc jak čtyřiceti svědky, kontrolní měření. Druhé měření ukázalo v jednom místě opět vysokou hodnotu: víc jak 2.000.000 vzdušných záporných iontů / cm3. Před vstupem byla hodnota cca 12.000, v tunelu se zvyšovala až na 100.000. Pouze v jednom místě je hodnota, které přesahuje dva milióny vzdušných záporných iontů.

Proč vznikl tunel?

Chodba ražená vodorovně do středu kóty Zulu 664 vznikla v roce 1976. Podle oficiálních záznamů jde o průzkum zaměřený na nová ložiska vápence. Do vápencové hory byla vyhloubena chodba dlouhá 260 metrů, na jejím konci pak provedeny svislé a šikmé vrty. Vrty jsou vidět ještě dnes. Podle svědectví pamětníků byly práce jednoho dne bez důvodu ukončeny. Proč?

Energie Kóty Zulu 664

Tekoucí voda nad kovovým ložiskem emituje měřitelnou energii, stejnou jaká existuje na geologických zlomech. Dnes taková místa nazýváme jako geopatogenní zóny, které nejsou prospěšné pro život. Vlivy těchto zón dnes odrušujeme pomocí různých zařízení, orgonitů a symbolů umístěných například pod postelí. Možná je to chybný způsob, špatné pochopení energie planety Země.

Povoláním jsem stavební inženýr. Tato profese mě přivedla k nejstarších stavbám našeho světa. Poučil jsem se z historie. Proč byly dolmeny, kromlechy, kamenné kruhy a pyramidy postaveny tam kde jsou? Z čeho čerpají kamenné megality energii, kterou vnímáme jako pozitivní a prospěšnou?

Staré megality byly stavěny na geopatogenních zónách, také nad kovovými rudami a tekoucí vodou.  Posvátné megality přeměňují negativní energii na energii pozitivní! Příkladem může být mnohatunový megalit označený K2, který byl objeven při čištění chodeb Ravne pod pyramidou Slunce v bosenském údolí. Megalit K2 mění negativní energii železa a tekoucích podzemních řek na pozitivní. Prospěšnou energii lze dál zesilovat tvarovým zářičem, jako je například Velká pyramida v Gíze, nebo pyramida Slunce.

Kóta Zulu 664 je energeticky pozitivní místo. Naše první průzkumy popisují kovovou rudu a podzemní jezero. Na vrcholu pyramidy vnímají citliví lidé proud pozitivní energie. Je velmi pravděpodobné, že mezi pozitivním vrcholem a negativní patou Kóty Zulu 664 existuje aktivní kompaktní objekt (megalit, nebo krystal), který hledáme. Je možné, že byl zaměřen a neúspěšně  hledán již před 41 lety? Nová fakta tomu nasvědčují. Další setkání, nové informace a nové měření plánuji v prosinci 2017.

Děkuji všem účastníkům za podporu při výzkumu. Poprosím vás, pošlete fotky a kontakty na vás. Děkuji.

Nejnovější informace se dočtete v nových číslech časopisu WM magazín.

Poznámka: Zajímavost pro numerology. Setkání pod Kótou 664 s Dr. Osmanagichem, objevitelem pyramid v Bosně, bylo 10. 12. 2016. 10. 9. 2017, o deset měsíců později, proběhlo první setkání. Sešlo se nás celkem 30. Poslední, druhé setkání, bylo 14.10.2017, 41 let po ukončení ražby tunelu. Sešlo se nás celkem 41. Je to náhoda?

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum