Zdravé bydlení – iontový dům

Iontový dům

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. V roce 2002 jsem založil časopis WM magazín, který vychází měsíčně. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů (zdravotní výhody záporných iontů). Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

Záporné ionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu. Představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života. V čisté přírodě se může jejich počet pohybovat okolo 1000 až 2000 iontů na 1 cm3 vzduchu. V moderních budovách bez vhodných podmínek pro existenci iontového pole je koncentrace záporných iontů velmi nízká a je zřejmě jednou z příčin tzv. syndromu nemocných budov. Syndromem nemoci z budov jsou postiženi lidé pracující v klimatizovaných budovách. Prvním příznakem bývají projevy – únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy. Dalšími příznaky jsou obtíže respirační (dráždění nosní sliznice, dráždění ke kašli, zhoršení alergických obtíží), oční (pocit suchosti, dráždění spojivek) a kožní (suchost, podráždění kůže, alergické projevy).

Vhodnou úpravou lze zlepšit mikroklima vnitřního prostředí budov. K tomu potřebujete zjistit, jaké koncentrace vzdušných záporných iontů v budově jsou. Teprve po vyhodnocení výsledků je možné navrhnout možné úpravy pro zlepšení mikroklimatu.

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 2000 vzdušných záporných iontů. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení.

www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce

Změřím u vás záporné ionty

1. Provedu měření záporných a kladných iontů u vás doma

  • měření kladných a záporných iontů
  • měření teploty a vlhkosti
  • měření ionizačního záření
  • zhodnocení naměřených hodnot
  • základní posouzení stavu interiéru objektu vzhledem k naměřeným hodnotám

2. Vystavení protokolu

3. Konzultace a možné optimální řešení

  • Úpravy pro zvýšení počtu lehkých negativních kyslíkových iontů zahrnují:
    využití přirozených fyzikálních přírodních principů, úprava proudění vzduchu v interiéru
    úprava světelných podmínek v interiéru, úprava elektrické permitivity materiálů, nepoužívám elektrické ionizační zařízení

Kontakt: Jiří Matějka, Tel: +420777770609, Email: jirimatejka@wmmagazin.cz

Realizace a odkazy

2020 – zahájení výstavby rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů.
2014-2020: Měření vzdušných vitamínů v Česko-slovenském podzemí: http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/
Studie: Záporné ionty a jejich dopad na lidské zdraví: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213340/
Vzdušné ionty a naše zdraví: http://www.cbks.cz/Upice2006/170.pdf

Stavební poradce

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – WM magazín č. 226

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz)

Ne webu časopisu WM magazín najdete některé články v plné verzi: http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-bydleni/

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Regenračné centrum