WM magazín č. 224

Číslo vyšlo 8.9.2020. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné →

WM magazín Skryté skutečnosti č. 221 obsah

44 stran

 • Pojďme si zahrát na doktora!
 • Záporné ionty a zdravé bydlení II.
 • Vitamíny – malé molekuly s velkým účinkem
 • Vědecké základy bioenergie
 • Louky a tráva produkují vzdušné vitamíny
 • Antibiotika na ušní infekce u dětí nejsou potřebná
 • Šilhavý pohled na krátkozrakost
 • Antidepresiva jsou téměř neúčinná
 • Zkamenělé UFO a koule v Arménii?
 • Hostěnická Iontová cesta
 • Kamenné koule v Kazachstánu
 • Úmrtí na rakovinu prsu a mamografy
 • Většina rakovin prostaty nejsou nebezpečné

Pojďme si zahrát na doktora!

Konvenční medicína, tak jak je praktikována dnes, je ve skutečnosti jen předstíraná. Lékaři a výrobci léků jen předstírají, že pacientům navrací zdraví tím, že jim dávají léky. Lékařské časopisy předstírají, že otiskují pouze přesné a vědecky podložené výsledky výzkumů.

Výrobci léků předstírají, že pečují o životy a zdraví pacientů. Nezisková sdružení nemocných předstírají, že vyhledávají nové druhy léčby, zatímco ve skutečnosti většina z nich pouze vyhledává další cesty, jak přesvědčovat pacienty o výhodnosti léčby konvenční medicínou (do které patří léky, operace, chemoterapie a ozařování). Jak jsme došli k tomu, že jde o předstírání? Vedle všech stinných stránek vědy, korupcí, podvodů, tajných dohod, střetů zájmů a nepoctivostí, které charakterizují tzv. „moderní medicínu“, tu existuje ještě jedna nejdůležitější věc ke zvážení: výsledky. Pokud by moderní medicína byla opravdu funkční, nemohli bychom zde vůbec mluvit o předstírání a byli bychom tou nejzdravější populací, jaká kdy žila na této zemi .,. celý článek najdete v aktuálním čísle

Obsah článku: Zdraví nemocní * Konvenční školy pro mediky * Úřad pro schvalování potravin a léků * Zdravotní pojišťovny * Odborné časopisy * Nezisková sdružení * Chemoterapie * Výrobci léků * Výzkumníci na klinikách * Masové sdělovací prostředky * Psychiatři * Lékaři ze staré školy * Pacienti * Ekonomové * Kam to povede? *

Záporné ionty a zdravé bydlení II.

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy zvyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví. Každý je zodpovědný za své zdraví a snaží se pro něj dělat to, co je nejlepší. Nejde ale jenom o zdravý životní styl a jak člověk žije, ale také o to, kde žije. Člověk je ovlivňován jak venkovním prostředím, tak prostředím vnitřním, kde tráví převážnou většinu času a péči o jeho kvalitu nelze podceňovat. Je důležité, aby bylo v interiérech vytvářeno prostředí, kde je člověku příjemně a cítí se zde dobře. Nejedná se pouze o estetickou podstatu věci. Svůj významný podíl na naší psychické a fyzické pohodě má prvek na první pohled neviditelný, ale o to více podstatný. Tímto prvkem je mikroklima ve vnitřním prostředí budov. Vnitřní mikroklima představuje kvalitu vzduchu uvnitř budov, jeho teplotu, vlhkost apod., zejména pak vzdušné záporné ionty. Na jaře 2020 začala výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy pro zachování vysokých koncentrací vzdušných záporných iontů … celý článek najdete v aktuálním čísle

Obsah článku: Vzdušné ionty * Dělení iontů podle polarity * Zánik iontů * Iontové klima * Faktory ovlivňující koncentraci záporných iontů v budovách * Materiály, které ničí záporné ionty * Koncentrace záporných iontů v běžném prostředí * Vlastnosti vybraných materiálů * Vliv elektrospotřebičů *

Vitamíny – malé molekuly s velkým účinkem

Vitamíny nemůžeme ničím nahradit, jsou nezastupitelné. Podporují metabolické procesy, přeměňují potravu na energii a urychlují biologické funkce. Jsou součástí naší krve, kůže a kostí, ale také procesu, který zbavuje tělo škodlivých látek. Naše buňky potřebují neustále vitamíny a vyžadují je nejen jednou týdně, ale denně, a to každou hodinu, minutu, sekundu. Když jsme unaveni, nemocní anebo nešťastní, trpíme většinou nedostatkem vitamínů. Jsou to organické sloučeniny, které se nacházejí v malém množství v rostlinné a živočišné stravě a pro náš život jsou nepostradatelné. Ve většině případů si vitamíny tělo nedokáže vyrobit (až na vitamín D3) … celý článek najdete v aktuálním čísle

Obsah článku: Význam vitamínů * Nejlepším zdrojem je strava * Kolik vitamínů potřebujeme denně, abychom se vyhnuli nemocem? * Proč upřednostňovat vitamíny přírodního původu? * Játra – zásobárna některých vitamínů * Jste dobře zásobeni vitamíny? * Vitamíny a jejich stručný přehled * Proč nikdy neužívat větší množství jednoho z vitamínů? * Kdy užívat vitamíny? * Jak se orientovat při výběru vitamínových výživových doplňků? *

Vědecké základy bioenergie

Bioenergetická terapie obnovuje zdraví dospělých a dětí, když jiné prostředky selhávají. Neváhejme říci hned na počátku, že pod pojmem bioenergie – bioenergoterapie – se skrývá starý mesmerismus, živočišný magnetismus, až novější léčitelství pomocí rukou (i pohledem) známé na Západě jako „laying hands on-of technics“. Psychotronický výzkum v posledních letech ukázal, že nejde o žádné šarlatánství a nevědecké metody, ani o podvod; pochopitelně u lidí, kteří léčitelské vlastnosti skutečně mají. K dlouhému odmítání tohoto druhu léčení přispělo především to, že bylo a je prováděno lidmi, kteří, i když mají potřebné vlastnosti, vytvářejí teorie s terminologií
málo slučitelnou se současnou vědou, a navíc mnozí z nich používají náboženské a mystické motivace. Na druhé straně se ovšem objevuje živelný odpor zástupců oficiální vědy. Léčitelé obvykle předem „snímají“ z nemocného „špatný“ magnetismus pomocí rukou a likvidují jej plamenem nebo vodou. Z vědeckého hlediska jde patrně o snímání kladných iontů (o nichž víme, že působí neblaze) a jejich rozrušení plamenem i vodou je fyzikálně pochopitelné. V další proceduře se léčitel zaměří na postižené místo, na které působí buď očima a vůlí, nebo svými dlaněmi … celý článek najdete v aktuálním čísle

Obsah článku: Historie * Jak vznikl pojem šarlatán * Obecné zásady léčitelské techniky * Pokusy s rostlinami a vodou * Závěry *Pulsní magnetické pole * Co všechno lze léčit pulsním magnetickým polem? * Polarizovaná voda * Důležitý je výkon *

Louky a tráva produkují vzdušné vitamíny

Proč ty nejlepší nápady dostáváte při procházce lesem, v parcích nebo na horách? A proč si tak dlouho a živě pamatujete třeba zážitky z plavby na plachetnici nebo z jízdy kabrioletem? Jsou za tím blahodárné „vzdušné vitamíny“! Louky a zatravněné parky potvrzují výsledky tzv. Lenardova ionizačního jevu. Jsou ideálním místem s velmi vysokou ionizací vzduchu a s koncentrací vzdušných aniontů nad 5.000 i-/ cm3. Ale pozor, pokud žijete ve znečištěném ovzduší, ani tráva vám nepomůže, Na obrázku je měření v Kvasicích, kde je velmi čité ovzduší. celý článek najdete v aktuálním čísle

Antibiotika na ušní infekce u dětí nejsou potřebná

Ušní infekce představují jeden z nejčastějších důvodů pro předepisování antibiotik dětským pacientům. Dochází k tomu i navzdory doporučení, které pro tento druh infekcí navrhuje pozorný dohled po dobu 48-72 hodin bez antibiotik. K tomuto závěru se došlo kvůli zjištění, že většině dětí se daří lépe, když se jim taková léčba neordinuje. Některé podobné studie ale naznačují, že děti po takové léčbě vykazují rezistenci na antibiotika a mívají více opakovaných ušních infekcí, než děti bez léčby antibiotiky. To lze zdůvodnit tím, jak antibiotika působí na produkci bílých krvinek. Po takovém oslabení jejich tvorby pacient není schopen účinně bojovat s infekcí … celý článek najdete v aktuálním čísle

Šilhavý pohled na krátkozrakost

Lidé, kteří mají předepsané brýle kvůli krátkozrakosti (myopia) mohou někdy pozorovat zhoršování své vady v průměru až o čtvrtinu dioptrie za rok. Brýle tuto vadu neléčí, pouze pomáhají vyrovnávat se s jejími symptomy. Jak je ale možné, že jsou brýle doporučovány ke korekci defektu krátkozrakosti, když samy o sobě tento problém i vyvolávají? Dr. Meir Schneider je dalším příkladem odborníka, který se dostal za hranice možností většiny lidí. Tento muž, který si vyléčil vlastní zrak ze stavu, jež oční specialisté označovali za trvalou slepotu … celý článek najdete v aktuálním čísle

Antidepresiva jsou téměř neúčinná

„Sledované léky vykazovaly účinky, které se velmi podobaly účinkům placeba.“. Studie, publikovaná v časopise the Journal of the American Medical Association došla ke zjištění, že léky proti depresi, obsahující účinné látky paroxetine a imipramine, nepomáhají pacientům s mírnou, střední a dokonce ani s těžkou depresí o nic více než neaktivní placebo. Bylo doloženo 150 případů sebevraždy a 300 pokusů o sebevraždu, vztahující se k užívání antipresiva. Například Paxil byl kromě toho dán do souvislostí s těžkými tělesnými vadami novorozenců, jejichž matky užívaly toto antidepresivum během těhotenství … celý článek najdete v aktuálním čísle

Zkamenělé UFO a koule v Arménii

V Náhorním Karabachu objevil S. Shahverdyan kamenné koule a fascinující kamenné desky připomínající UFO. „Naši zaměstnanci našli v jednom z regionů Artsakh na malém území desítky pečlivě opracovaných kamenů. Teď přemýšlíme, co by to mohlo být … celý článek najdete v aktuálním čísle

Kamenné koule na naší planetě. Největší seznam objevů – seriál časopisu WM magazín nejdete zde →

Hostěnická Iontová cesta

Záporné ionty jsou záporně nabité atomy, které se váží na škodlivé viry a bakterie a rozkládají je. Na naší planetě existují místa s vysokým obsahem zdraví prospěšných záporných iontů, které jsem nazval vzdušné vitamíny. Takových míst není mnoho. Vzdušné vitamíny jsou přírodního původu a nedají se ničím nahradit. U Hostěnic začíná lesní stezka, která vede krasovým údolím kolem mnoha volně přístupných jeskyní. (Pekárna, Netopýrka a dalších). Lesní stezka je unikátní velkou koncentrací vzdušných vitamínů. Proto jsem ji nazval Hostěnická iontová cesta … celý článek najdete v aktuálním čísle

Kamenné koule v Kazachstánu

Kazachstánská oblast Mangystau, poblíž hranic s Turkmenistánem a Uzbekistánem, je obrovské prázdné místo. Celkem pokrývá 165 600 čtverečních kilometrů, oblast je větší než Anglie. V údolí pod posvátnou horou Šerkala byly objeveny kamenné koule. Kamenné koule s průměrem 4-5 metru patří k největším na světě. Tyto podivuhodné koule z písku, vápence a jílu mají různé velikosti a barvy. Kamenné koule byly objeveny na celé naší planetě. Kolem jejich vzniku existuje mnoho teorií. Jak mohly kamenné koule vzniknout? Byly vyrobeny uměle, nebo jde o přírodní proces? Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden moment, během krátkého okamžiku! Vysvětlení může být velmi jednoduché … celý článek najdete v aktuálním čísle

Obsah článku: Jak vznikly kamenné koule? * Energie kamenných koulí *

Úmrtí na rakovinu prsu a mamografy

Úmrtí na rakovinu prsu bývá nižší v oblastech, kde nejsou mamografy. Studie, provedená v Dánsku, došla k závěru, že prosazování masového screeningu pomocí mamografů snížilo v Kodani počet úmrtí na rakovinu prsu o neuvěřitelných 25 %. To zní, jakoby pravidelná vyšetření na mamografu skutečně zachraňovalo životy – že ano? Není to ale tak! Skutečnost je naopak taková, že počty úmrtí na rakovinu prsu byly nižší v oblastech, kde ženy nepodstupovaly tyto screeningové testy. Bylo zjištěno, že vědecká validita studie je nedostatečná, protože tento průzkum byl pochybený. A co je vůbec nejdůležitější: nové vyhodnocení ukazuje, že není žádný důkaz, že by samotná mamografie byla důvodem jakéhokoliv snížení počtu úmrtí na rakovinu prsu. Skutečnost je naopak taková, že počty úmrtí na rakovinu prsu byly nižší v oblastech, kde ženy nepodstupovaly tyto screeningové testy … celý článek najdete v aktuálním čísle

Většina rakovin prostaty nejsou nebezpečné

Pouze zhruba jedna z deseti rakovin prostaty odhalených screeningem představuje ohrožení lidského života – to uvádí jedna z nových analýz, prováděných výzkumníky z the University of Cambridge. Léčba této nemoci sebou totiž může přinášet závažné vedlejší účinky, ke kterým patří i vznik impotence a inkontinence … celý článek najdete v aktuálním čísle

Časopis WM magazín č. 224 ke stažení zde →

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným.

Regenračné centrum