Bosenské údolí pyramid – objev století

Objev století nejenom pro Bosnu a celý Balkán

Z České republiky přišly odborné výsledky.

Odborný tým Nadace v čele s ředitelem dr. Semir Osmanagićem, jehož členy jsou také archeoložka Amna Agić, geolog Richard Hoyle a dobrovolná koordinátorka Marie-Sophie Gristi, představili veřejnosti v sobotu 15. srpna velkolepé výsledky analýzy stalagmitů z tunelu Ravne 3.

Analýza stalagmitů v tunelu Ravne 3

Analýza uranu a thoria provedená Geologickým ústavem Akademie věd České republiky stanovila stáří stalagmitů 19 000 let (+/- 1 000 let). Pod stropem se stalagmity je suchá kmenná zeď, která byla postavena před 25 000 až 30 000 lety. Výsledky je shodné s jiným datování na bosensské pyramidě Slunce a v tunelech Ravne. Analýza je zde →

Geolog Richard Hoyle: „V posledních dvou letech jsme prováděli archeologické vykopávky a různé geofyzikální analýzy v tunelech Ravne 3. Nacházíme se 35 metrů od vchodu do tunelů a na této desce je celá řada stalagmitů, které jsme objevili v roce 2018. Analýza uranu a thoria, která je velmi přesná pro stanovení stáří usazenin uhličitanu vápenatého, nám dala stáří 19 000 let (+/- 1 000 let), což znamená, že věk nalezených suchých kamenných zdí a postavených tunelů musí být výrazně vyšší než 19 000 let. To znamená, že nalezené suché kamenné zdi byly postaveny ve starším paleolitu a jsou to velmi zajímavé výsledky, které jsme dostali“.

V tunelech Ravne 3 pracovalo za poslední dva roky velké množství dobrovolníků z celého světa. Dobrovolníci vyčistili tunely, hledali artefakty a odkopávali zbytky hlíny. Měli jsme dobrovolníky z celého světa – každý dobrovolník měl své vlastní úkoly, úklid, prosívání a jiné práce.

Amna Agić, archeoložka Nadace hovořila o svých zkušenostech s prací v tunelech Ravne 3. „Zkušenosti jsou vynikající a v tunelech Ravne 3 jsme odvedli velmi profesionální práci. Během poslední sezóny jsme prováděli systematický archeologický výzkum, zejména v části, ve které se nacházíme, otevřeli jsme několik archeologických sond a našli jsme různé kulturní vrstvy, od neolitu, přes dobu římskou, až po středověk. To je pro nás skvělý výsledek a velmi významný objev, protože nám ukazuje kontinuitu používání tunelu v různých časových obdobích“.

Na závěr Semir Osmanagić hovořil o fenomenálním významu výsledků datování stalagmitů.

„Dnes tu máme nejen objev roku, ale toto může být pro Bosnu a Hercegovinu a Balkán objevem století. Dosud jsme hovořili o historii jeskyně a primitivním člověku. Nejstarším obdobím, kterého jsme dosáhli, je období z Okolište v obci Visoko, kde pracovali němečtí vědci. Během let výzkumu se posouvaly roky dál do historie cca 8 000 let. Když vědci z Německa zjistili, že zde vidí nepřetržitou přítomnost vyspělé civilizace, přestali z výzkumem údajně pro nedostatek peněz. Naše nové objevy začaly ve skutečnosti představovat hrozbu pro evropské i světové dějiny. Hlavní archeolog, který vedl tento výzkum, uvedl, že rozdíl mezi dnešním a historickým člověkem je ten, že dnes máme elektřinu. V každém případě šlo o rozvinuté kultury.

Dnes máme důkaz, že stalagmity, které zde byly nalezeny, jsou staré 19 000 let a jsou na desce, jejíž ukládání trvalo také několik tisíc let, a pod oběma vrstvami najdeme stavbu – suchou kamennou zeď. Jedná se o první a nejstarší stavbu na území Bosny a Hercegoviny a dnes můžeme s plnou odpovědností tvrdit, že se jedná o historický objev! Metoda uran-thorium, provedená na Akademii věd České republiky, je nejpřesnější metoda.  Proces trval několik měsíců a nyní jsme prokázali, že zde máme stavby. Jak jsou staré? Pokud máme 19 000 let starý stalagmit plus vrstvu (desku) několika tisíc let, vstupujeme do oblasti 25 000 až 30 000 let, což jsou výsledky jiných, především radiokarbonových datování na bosenské sluneční pyramidě a tunelech Ravne. Jedná se o velkolepý objev, který přiměje k zamyšlení mnoho hlav nejenom v Bosně a Hercegovině“.

Video z tunelu Ravne 3

Pro časopis WM magazín a Nový cestovatel o historii objevu tunelu Ravne 3 hovoří Dr. S. Osmanagich. První unikátní dokument z prostředí velkého objevu uvidíte zde →

 

Cesty do Bosenského údolí pyramid

Od roku 2016 jezdím pravidelně do bosenského údolí pyramid. Viděl jsem první objevy a vykopávky. Společně se mnou navštívilo Bosnu víc jak tisíc čtenářů časopisu WM magazín a klubu cestovatelů Nový cestovatel.cz. Jak to bude možné, hned pojedeme do Visoka – sledujte nové informace a přidejte se k nám. Víc o pyramidách v Bosně najdete zde →  

V letošním roce navštívilo pyramidy v Bosně mnoho významných osobností, například slavný tenista Novak Djokovič a mnoho dalších odborníků a lidí. Více info najdete zde →

Cesty do Bosny pořádá klub Nový cestovatel → http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty/

Těším se do Bosny, těším se na vás. Jiří Matějka.

Regenračné centrum