Vliv 5G na hemoglobin a působení koronavirů (?)

Vliv mikrovlnného záření na kyslík v krvi 

Může expozice 5G změnit strukturu a funkci hemoglobinu, což způsobí, že pacienti s koronaviry umírají na nedostatek kyslíku?

Je síť 5G částečně odpovědna za úmrtí na koronaviry? Může 5G způsobit, že krev, která cirkuluje v těle, nebude schopna přenášet kyslík? Tématem se zabýval Mike Adams na serveru Natural News.

Nedostatečné okysličení krve

Co je obzvláště děsivé na péči o kritické pacienty s nemocí koronavirem, je to, že netrpí „virovou pneumonií“, ale spíše neschopností absorbovat nebo nosit kyslík v krvi.

Potvrdil to lékař NYC ICU Cameron Kyle-Sidell, který zveřejnil několik videí s podrobnostmi o tom, že koronavirus není druh virové pneumonie. Tvrdí, že „Léčíme špatnou nemoc“. A ventilátory poškozují plíce pacientů.

Vysvětluje: Nemoc plic COVID-19, pokud to vidím, není pneumonií a nemělo by se s ní tak zacházet. Spíše se zdá, že jde o nějaký druh virem indukované nemoci, která se nejvíce podobá nemoci vysoké nadmořské výšky. Je to, jako by desítky tisíc newyorčanů bylo v letadle ve výšce 10 kilometrů a tlak v kabině by se pomalu uvolňoval. Tito pacienti by trpěli nedostatkem kyslíku. Podívejte se na video, kde pacienti s koronaviry umírají na nedostatek kyslíku, nikoli na infekci plic virovou pneumonií: https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o&feature=emb_logo

Lékař objasňuje, že pacienti s koronavirem umírají na nedostatek kyslíku, nikoli na klasický scénář virové pneumonie. Jinými slovy, plíce pacientů fungují dobře, ale ventilátory poškozují jejich plíce tím, že do nich tlačí přílišný tlak.

Jak krev přenáší kyslík?

Jak mohou mít všichni pacienti nedostatek kyslíku, když jejich plíce správně fungují? Abychom pochopili jednu možnou odpověď, musíte nejprve pochopit, jak krev přenáší kyslík.

Při normálním fungování se 1 molekula hemoglobinu váže se 4 molekulami kyslíku za použití železa (Fe2+) a vzniku oxyhemoglobinu. Této vazby je dosaženo kvůli něčemu, co se nazývá „parciální tlak“, což znamená, že koncentrace kyslíku v plicních tkáních je vyšší než koncentrace kyslíku na molekule hemoglobinu (zhruba řečeno, je to trochu zjednodušeno), takže kyslík „skáče“ k hemoglobinu, aby se vyrovnal ztracený tlak.

Mikrovlnné záření 5G mění pórovitost buněčných membrán, což umožňuje některým molekulám nebo iontovým prvkům snadnější pohyb po těchto členech, vytlačením jiných molekul (nebo rozpustných plynů, jako je oxid uhličitý), které by normálně mohly tento skok způsobit. Například je dobře zdokumentováno, že 5G záření způsobuje „napěťově regulované iontové kanály“ (VGIC), konkrétně s ionty vápníku (VGCC), což způsobuje buněčnou toxicitu v důsledku příliš velkého množství vápníku vstupujícího do buněčných stěn a otravy buněk.

Výzkum byl publikován v Environmental Research a ukazuje, že expozice 5G (odkazovaná studie z 2018 se zaobírá vlivem WIFI, ale mechanismus je u všech pulzně modulovaných vysokofrekvenčních polí stejný) nejen mění permeabilitu buněk (pórovitost), ale také uvolňuje peroxinitrity v těle. Jedná se o molekuly vyvolávající zánět, které ničí další zdravé molekuly cirkulující v krvi. (Stejný efekt také u WIFI).

Několik způsobů poškození živého organizmu

Důkladný přehled dostupných publikovaných vědeckých poznatků o bezdrátové (WiFi) a expozici elektromagnetickým polem (EMF) odhalil nejméně sedm různých způsobů, jak mikrovlnné působení WiFi a EMF aktivně poškozuje lidské tělo.

Příspěvek (studie) publikovaný a recenzovaný v časopise Environmental Research vysvětluje, že vystavení WiFi signálům, které jsou v těchto dnech všude, může vést k: oxidačnímu stresu, poškození spermatu a varlat, neuropsychiatrickým účinkům včetně změn EEG (elektroencefalogram), apoptózy (naprogramované buňky) smrt), poškození buněčné DNA, endokrinní změny a přetížení vápníkem. Všimněte si, že pacienti s koronaviry jsou již pozorováni s neuropsychiatrickými účinky, poškozením varlat a oxidačním stresem, třemi příznaky expozice 5G (též WIFI).

Vytvořili jsme tento jednoduchý graf, abychom poukázali na podobnosti mezi expozicí 5G a příznaky onemocnění koronaviry. Nebojte se ho sdílet všude a pokud je to možné, odkazujte zpět na tento článek (1).

Vědci zjistili, že působení mikrovln vede ke změnám chování, a dokonce ke změnám osobnosti u těch, kteří jsou běžně záření vystaveni. Jinými slovy, 5G je zbraňový systém, který funguje jako telekomunikační infrastruktura, ale skutečným dopadem je poškození funkce lidského mozku a zničení racionality, rozumu a civility, zejména mezi těmi, kteří žijí ve městech s vysokou populací, kde se věže 5G stávají všudypřítomné. To je důvod, proč jste si v těchto oblastech všimli zvýšeného šílenství a rozšířeného duševního chaosu.

Video: Způsobuje 5G masové mentální omezení, a dokonce i osobní změny? https://www.brighteon.com/237b383d-9287-4a90-9775-0c46c1b5ca93

Část účinku mikrovln může být také způsobena produkcí peroxynitritů, které jsou generovány v tělech buněk po vystavení napětí emitovaného zářením 5G, které působí na vaše tělo paprskovitě v úzkém kuželu s vysokou intenzitou energie. 5G anténa zaostřuje energii v úzkém paprsku, který vás sleduje cíleně. (Tyto skutečné 5G antény se zaostřovací technologií nazývanou „MIMO“, zatím v ČR v roce 2020 ještě nemáme, ale běžně se lidé oslabují nonstop puštěnou WIFI, puštěnými daty v mobilu schovaném v kapse.)

Již pozorujeme koronaviry způsobující psychiatrické účinky, včetně násilného agresivního chování podobného zombie, jako je úmyslné plivání a kašel na lidi.

Jak expozice záření 5G mění schopnost červených krvinek přenášet kyslík

Když se vrátíme k otázce kyslíku, proč expozice 5G (WIFI, LTE, Bluetooth) záření mění funkci hemoglobinu?

Hemoglobin se spoléhá na něco, co se nazývá „skupina hem“, což je složitá molekula se železem (FE2+) ve svém středu. Je obklopen něčím, co se nazývá „porfyrinový kruh“, což je shluk jedinečných struktur (vyrobených z kyslíku, uhlíku a vodíku), který má zvláštní afinitu k dalším atomům kyslíku. Schopnost kyslíku „skočit“ na tuto molekulu v plicích závisí zcela na struktuře těchto komplexních molekul (což také zahrnuje iontové náboje).

Jedna věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že bez přítomnosti histidinu, speciálního proteinu, by tato skupina hem měla vyšší afinitu k oxidu uhelnatému než kyslík, což znamená, že celá skupina hem by byla obsazena oxidem uhelnatým, což by blokovalo absorpci kyslíku. Proto je přítomnost histidinu kritická pro umožnění vazby hemové skupiny s kyslíkem. Pokud si pohráváte s histidinem, skončíte tím, že donutíte hemoglobin k přenosu CO, místo O2, čímž se účinně vytvoří kyslíková nedostatečnost v krvi.

Tato skupina hem má mimochodem zvláštní afinitu k oxidu uhličitému, který umožňuje stejné molekule odvádět CO2 z tělních buněk a transportovat CO2 zpět do plic. Pamatujte: Stejná molekula hemoglobinu musí nést jak CO2, tak O2, ale v různých časech, a musí přitahovat a poté uvolňovat tyto molekuly v opačných časech, aby zbavila tělo CO2 a vyživovala tělo kyslíkem. To vše je dosaženo pomocí jemné rovnováhy proteinů a skládání proteinů.

Hemoglobin je zázrak přírody

Samotná molekula hemoglobinu je zázrak přírody. Převádí se do dvou různých strukturálních stavů založených na tom, zda nese kyslík nebo ne. V tzv. stavu R je tato molekula jako magnet pro kyslík. Když jsou vázány čtyři atomy kyslíku, stává se vysoce stabilní strukturou (červenou). Technicky vazba jedné molekuly kyslíku (O2) zvyšuje afinitu ke kyslíku na dalších třech kyslíkových místech, takže hemoglobin velmi rychle „vyčistí“ čtyři molekuly kyslíku. Když jí chybí kyslík, změní se na „T-stav“ a objeví se modrá, proto má krev s nízkým obsahem kyslíku modrou barvu.

Důležité je pochopit, že jakákoli změna jemné struktury hemoglobinu narušuje jeho schopnost vázat se s kyslíkem.

Podívejte se na výše uvedené znázornění molekuly hemoglobinu z APSUbiology.org a všimněte si skupin hem, které jsou umístěny na čtyřech místech celé molekuly. Polypeptidové řetězce jsou součástí transmorfní struktury molekuly, která jí umožňuje nést a uvolňovat jak CO2 tak O2, v závislosti na parciálních tlacích plynů na různých místech v těle (plíce vs. jiné buňky). Uvědomte si, že jakákoli změna struktury hemoglobinu způsobí, že přestane fungovat.

Zvýšení propustnosti molekuly hemoglobinu – tj. jeho afinita k jiným rozpustným plynům, jako je oxid uhličitý – „obsadí“ molekulu hemoglobinu nesprávnými látkami, což znemožňuje absorbovat kyslík, protože není přítomen ve „stavu R“ v době, kdy srdce pumpuje krev zpět do plic.

Jinými slovy, cokoli, co významně mění afinitu hemoglobinu k jiným rozpustným plynům (oxid uhličitý, oxid uhelnatý nebo dokonce iontové minerály v krvi), by mohlo „zastavit“ schopnost krve přenášet kyslík.

Pokud změníte strukturu skupiny heme, přestane fungovat kyslík. Protože v případě skupiny heme je struktura funkcí. Možná to ocení pouze organičtí chemici, ale tato skupina hémů je skutečně zázrakem nanotechnologií („zázrakem přírody“…).

Zde je schéma, jak železo, histidin, skupina hem a kyslík interagují s hemoglobinem, který mění jeho strukturu v závislosti na formách „okysličené“ vs. „neokysličené“:

Může expozice 5G změnit strukturu hemoglobinu

Může expozice 5G změnit strukturu hemoglobinu zvýšením jeho afinity k jiným molekulám, které nejsou O2? Pochybuji, že se zabýváme fenoménem, kdy expozice 5G záření (WIFI a podobných, jak vyplývá ze studie výše) blokuje schopnost hemoglobinu nést kyslík, ale spíše zabírá molekulu hemoglobinu jinými prvky, které mění jeho strukturu, a tedy i jeho funkci, čímž inhibuje jeho schopnost vázat se s kyslíkem.

To se velmi pravděpodobně děje na celém světě, kdekoli v současné době funguje 5G (WIFI a podobné), ale jde jen o to, že záření zhoršuje příznaky a stavy onemocnění koronavirem do bodu, kdy dochází k hromadným a zbytečným úmrtím.

Jinými slovy, pandemie coronavirus by pravděpodobně nebyla tak nebezpečná, kdyby expozice 5G (a podobných slabších hodnot, např. WIFI) již neohrozila strukturu a funkci hemoglobinových buněk v tělech lidí, kteří žijí ve městech 5G.

To neznamená, že koronavirus není skutečný, samozřejmě že je; jde jen o to, že tyto útoky na lidské tělo jsou možnou příčinou toxicity a úmrtnosti.

Závěr: Lidstvo spáchalo sebevraždu pomocí 5G

I když silně nesouhlasím (Mike Adams – autor) s těmi, kteří tvrdí, že neexistuje nic jako virus, nebo že koronavirus je podvod, souhlasím s tím, že rozšířené nasazení 5G antén je pro svět jakýmsi sebevražedným aktem.

Stejně jako Římani stavěli své akvadukty z olověných vyzdívek, a tím otrávili své vlastní občany, moderní svět Big Tech a telekomunikací je hromadná otrava lidstva elektrolytickým znečišťováním. Právě teď mnoho lidí mluví o knize „The Invisible Rainbow“ od Johna Kaminskiho, který věří, že koronavirus je „elektrickým onemocněním“ a že samotný 5G způsobuje všechny hromadné smrti, ne virus. Píše věci jako: „Chřipka není nakažlivá“ a „karanténa je hrozný podvod.“

Určitě se mýlí v těchto tvrzeních, ale nemusí se vůbec mýlit v otázce toxicity elektrolytu, protože 5G je v podstatě „sebevražedný systém“, který ničí lidstvo.

Tento nový poznatek si zaslouží velké množství dodatečných studií, ale protože žijeme ve světě ovládaném Big Tech a cenzurou na všechno co zpochybňuje bezpečnost 5G, je nemožné, aby se lidstvo z této masové sebevraždy vymanilo.

Podívejte se na moje video o tom, jak můžeme tuto pandemii ukončit a také ukončit karantény a odložit masky… Brighteon.com/bded5422-309d-48c7-859c-6de827faa8d7

Mike Adams, poslal 9.4.2020 Kamil

Má vlastní zkušenost – možná to chce víc pohybu

V článku je vysvětlený problém s okysličením krve, který nastává působením mikrovlnných sítí (5G, WIFI apod.). Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit více pohybu, nejlépe každodenní lehké cvičení, alespoň 10 minut. Pouhých deset minut cvičení každý den vám rozproudí a okysličí krevní oběh, což pomůže imunitnímu systému lépe bojovat s nemocí. Funguje to, vyzkoušejte to. Na začátek doporučuji ranní retro desetiminutovku: https://dvojka.rozhlas.cz/ranni-rozcvicka-nemohla-chybet-7517876#play

Mikrovlnné záření (5G, WIFI …) vás může skutečně ohrozit, pokud budete každý den hodiny sedět s mobilem v ruce a číst sociální sítě.

Jiří Matějka- šéfredaktor a vydavatel časopisu WM magazín

Vysvětlení a doporučení od Kamila

5G sítě s širokým pokrytím, ani speciální vysílače schopné koncentrovat paprsky v ČR ještě nemáme a v roce 2021 plošně vůbec mít ani nebudeme. Nenechme se zmást reklamami (reklama znamená doslova opakované klamání) od O2, Nordic Telekom a podobných, kteří pouze povýšili rychlostně signály LTE na 4G advanced, ale nazývají to klamavě jako síť páté generace a nabízejí to již od léta 2019 jako „rychlejší 5G připojení“.

Co tu však máme a působí na nás ve smyslu výše uvedené studie z roku 2018 stejně jako 5G, jsou naše běžné domácí WIFI sítě, kterými se nonstop doma sami „grilujeme“ a nikdo je nevypíná ani na noc. Signál přes zeď, nebo panel, od sousedů je velmi oslabený, ikdyž na mobilu vidíte plné čárky – ale pro přenos dat to úplně stačí.

Zásadní je, vypínat alespoň na noc svoji WIFI doma! A raději ji zapínat pouze výjimečně, když ji opravdu potřebuji. Lepší je být připojen na internet kabelem, např. pomocí adaptéru, který má koncovku USB, nebo USB-C, nebo Lightning konektor. A také v mobilu je třeba mít vypnuta data, jinak naměříme téměř nepřetržité vyzařování, a z kapsy jde pak intenzita přímo do těla mnohonásobně silnější, než intenzitu vlivu z 5G vysílačů z ulice do bytu!

Na internetu je trend dávat do souvislosti epidemii koronaviru s 5G zářením, ale pravda je, že to samé (omezení funkce hemoglobinu roznášet kyslík po těle) způsobuje WIFI signál a zapnutá data v mobilu. Konec konců, studie 2018 je postavena na pozorování následků WIFI signálu a Mike Adams se o ni opíral i ve smyslu pro působení 5G sítí, protože stále se jedná o pulzní vysokofrekvenční digitální modulaci, jenom v jiných sledech paketů a na různých frekvenčních pásmech. 5G bude rozdílnější jen v zahuštění, koncentraci a zacílení.

Tímto bych rád vyzval každého, komu záleží na svém zdraví, nebo nechce poškozovat zdraví svého okolí, rodiny a dětí, aby opravdu zodpovědně zapínal data v mobilu a WIFI doma pouze v nutném případě.

Buďme ohleduplní a chraňme své zdraví. Stovky lajků na sociálních sítích vám zdraví nezaručí, ani nevrátí.

Nabízím přeměření všech přítomných zatěžujících záření u vás doma, v kanceláři, spolu s vysvětlením vhodných opatření, co je třeba vypínat, nebo stínit. Využijte informací a kontaktů na mém webu: www.elektrosmog-zony.cz nebo mail: pokorny.kamil@seznam.cz

Zdroje:
(1) https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html
Koronaviry způsobují psychické problémy: https://www.naturalnews.com/2020-04-03-zombie-apocalypse-coronavirus-alter-brain-function-aggressive.html
Struktura hemoglobinu podle okysličení: https://www.kenyon.edu/academics/departments-programs/biology/
Studie o vlivu WIFI (5G) na změnu kalciového toku a funkce hemoglobinu a popis mechanismů působení: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355#t0015

Pokud se vám články líbí, podpořte časopis WM magazín předplatným. Časopis vychází každý měsíc v tisku a v elektronické verzi. Děkuji. JM.

Regenračné centrum