Třetí průzkum Velké pyramidy Pálava

Velká pyramida Pálava

Dokonalé terasy pyramidy Pálava jsou dílem jednoho člověka, který všechen svůj volný čas věnoval na uskutečnění své nadčasové vize. Terasy velké pyramidy Pálava vznikaly v šedesátých letech minulého století. Nové průzkumy pyramidy Pálava ukazují nové souvislosti.

Velká vize jednoho člověka

Když stojíte na vrcholu pyramidy, musíte se zamyslet, jak mohly vzniknout tak dokonalé terasy? K vrcholu se dostanete přes deset teras. Každá z nich je široká pět metrů, vysoká víc jak sedm metrů se sklonem 52 stupňů. Terasy byly vybudovány bez projektu a geodetického zaměření. Takový projekt by stál v dnešní době pár miliónů korun, k tomu desítky různých povolení a souhlasy ochránců přírody. Paradoxem je, že kopec Velká Slunečná byl před pár lety prohlášen za národní přírodní památku. Tohle nepochopí snad nikdo.

Terasy velké pyramidy Pálava vybudoval čase v šedesátých letech minulého století místní rodák traktorista a vynálezce Dominik Pecka ve svém volném čase. Byl zaměstnán v JZD (jednotné zemědělské družstvo), kde dostal k dispozici buldozer pro realizaci své vize. Terasování Velké Slunečné mu trvalo údajně tři roky, někteří pamětníci uvádějí až deset let.

Inspirace objevy pyramid v Egyptě a v Peru

V tehdejší době internet neexistoval, informace o nových objevech pyramid bylo možné číst pouze v novinách, nebo v knihách známých cestovatelů. Například, Machu Pichu bylo objeveno náhodou v roce 1911, pyramidy v Gíze byly zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1979. Řečtí dějepisci a další cestovatelé popisují pyramidální stavby po celé naší planetě. Byla to vzrušující archeologická doba.

Pyramidy jsou historický fenomén. Nové objevy jsou díky internetu dostupné všem. Nejnovější objev (2017), uměle vybudované sopky ve tvaru pyramidy v Peru, doslova šokoval celou vědeckou společnost. Po přečtení takových zpráv mám chuť podobnou pyramidu objevit, nebo postavit. Vy určitě taky.

Dominik Pecka dokázal svou vizi terasovité pyramidy zrealizovat v šedesátých letech minulého století ve svém volném čase bez nároku na odměnu!

Velká pyramida Pálava

Po dnešním, již třetím, průzkumu Velké Slunečné – pyramidy Pálava, musím doplnit název o slovo Velká. Dělám to z úcty k velkému dílu neznámého může z moravské Pálavy, Dominka Pecky.

Až na vrcholu Velké pyramidy Pálava si uvědomíte nekonečnou mohutnost stavby. Jak dlouho trvala úprava teras? Kolik kubíků zeminy muselo být vykopáno a přesunuto?

Povoláním jsem stavební inženýr, stavební profesi mám rád. Návrhy a realizace staveb mě časem přivedly k nejstarším stavbám světa. Konstrukce zikkuratů a pyramid se stala pro mě velká celoživotní výzva. Umím naplánovat velké stavby, ale postavit Velkou pyramidu si netroufám ani dnes. O to víc si považuji díla Dominika Pecky.

Mnohými průzkumy Velké pyramidy Pálava, měřením a výpočty jsem došel k neuvěřitelným číslům! Při budování teras Velké pyramidy Pálava bylo odkopáno a přesunuto víc jak půl miliónu kubických metrů zeminy. Celková hmotnost vytěženého materiálu vychází na 500.000 tun! To je úctyhodný výkon na jednoho člověka s jedním buldozerem „Stalincem“.

Pro srovnání uvádím objem vykopané zeminy pro základy typického rodinného domu, který může být kolem 17 m3. Na Velké pyramidě Pálava se odkopalo víc jak 300.000 m3 zeminy! Spočítal jsem kubatury vytěžené a přesunuté zeminy při terasování Velké pyramidy Pálava do dnešních cen. Výsledek je překvapující!

Nevyčíslitelná hodnota Velké pyramidy Pálava

Při terasování Velké pyramidy Pálava bylo odkopáno a přesunuto víc jak 300.000 m3 zeminy, to je cca 480.000 tun materiálu. Konečné úpravy vodorovných teras se sklonem stěn 52 stupňů představují terénní úpravy v rozsahu 115.000 m2. Pro výpočet nákladů jsem použil nejnižší možnou cenu. Cena za podobný projekt, jako je terasování Velké pyramidy Pálava, vychází v dnešních cenách na 25.000.000 Kč bez DPH. K tomu si přičtěte odvod státu na DPH 21% ve výši 5.145.000 Kč. Odvod DPH je za to, že žijete, dýcháte a pohybujete se na území, kde jste se narodil.

Před víc jak padesáti lety žil na jižní Moravě člověk, který vybudoval terasy Velké pyramidy Pálava ve svém volném čase. Tenkrát to šlo udělat bez zbytečných řečí a nesmyslných předpisů.

Státem chráněná Velká pyramida Pálava

Víte nad čím se usmívám? Nějaký státní úředník se rozhodl, že Velká pyramida Pálava bude státem chráněná přírodní památka. Na jednu sranu je to nepochopitelné, na straně druhé to dává záruku, že Velkou pyramidu Pálava nikdo nekoupí!

Nový projekt Velká pyramida Pálava

Cílem nového projektu pyramida Pálava je odborný průzkum, získávání historických dat, měření a analýzy terasovité stavby všemi dostupnými metodami. A hlavně užívat si života a nebrat svět příliš vážně, jsme na planetě Země jen jednou:) Hlavním sponzorem projektu pyramida Pálava je časopis WM magazín a klub cestovatelů Nový cestovatel z.s. Články, logo a obrázky jsou volně šiřitelné pouze s uvedením textu a zdroje s vloženým www odkazem: Pyramida Pálava: www.pyramidapalava.cz. Děkujeme za pochopení.

Nové poznatky a termíny setkání na Velké pyramidě Pálava najedete v časopise WM magazín a Nový cestovatel.cz.  Pokud chcete vědět mnohem víc, přijeďte na setkání. Těším se na Vás.

Zvláštní poděkování Květošovi K, ze kvalitní fotodokumentaci.

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum