Obří důl v Srbsku

Nedaleko města Kostolac, na soutoku řek Velká Morava a Dunaj, bylo objeveno staré město a kostry obřích tvorů. Do Srbska jezdím na průzkumy již sedm let. Co jsem viděl před lety, dnes vypadá úplně jinak. Nepohodlné nálezy jsou v tichosti převáženy do sklepení archeologického muzea v Bělehradě a v Požeracu.

Velký důl s velkými objevy

Poblíž města Kostolac je obří důl na těžbu písku a lignitu. Lignit se spaluje od roku 1987 v nedaleké elektrárně. Důl disponuje neomezeným množstvím uhlí, proto se stále rozšiřuje na úkor ojedinělým archeologickým objevům.

Starověká megapolis

V ústí řeky Velká Morava existovalo město, jehož sláva sahala až ke hvězdám. Moderní stroje začaly rýpat do starého města jež zde existovalo několik tisíc let. Radlice mamutího kolečkového bagru se nemilosrdně zakusují do římských staveb postavených na ještě starších megalitických základech. Ukázalo se, že staré město se rozkládá na rozloze stovek hektarů. První byl objeven unikátní pozemní viadukt pro přítok vody, pak zbytky Římských staveb a amfiteátrů. Pod nimi pak základy mnohem staršího města. Původní město popisuje Dioklecián slovy: „Není lepšího místa na světě. Dlouho před naším letopočtem zde stávalo velké město, jehož lidé nepsali v latině, ani žádným jiným známým písmem“. Dnes už víme, že toto písmo je praslovanské.

Stále hledáme bájné hlavní město Velké Moravy. Je docela možné, že se nachází právě zde, na soutoku řek Velká Morava a Dunaj.

Římské mauzoleum a podzemní cesta mrtvých

Hluboko pod římským mauzoleem je vstup do staré podzemní chodby postavené z velkých megalitů. Tajemné podzemí představuje cestu mrtvých – cestu na druhý břeh. Původní fresky na stěnách a stropech zobrazují spirály, exotickou floru, faunu a bájné afrodity. Je zřejmé, že mýtické podzemní chodby vznikly mnohem dříve než Římské město. Tentokrát jsem mohl použít baterku, jinak je tam zákaz a tma.

Zakázaná archeologie

První objevy města byly vzrušující, kopalo se všude. Našlo se víc jak 40.000 zlatých a stříbrných artefaktů, nápisy a pece na tavení kovů staré 5000 let. Ještě v roce 2017 jsem viděl původní základy předřímského města, dnes, v roce 2019, jsou vykopávky zasypány hlínou a zatravněny. Důvod je prostý – finanční dotace UNESCO a EU mohou být použity pouze na rekonstrukce římských staveb našeho letopočtu. Všechno, co je starší, se záměrně přehlíží.

Zakázaný vstup

V roce 2014 jsem měl možnost naposledy vidět megalitické základy, na kterých jsou postavené římské zdi z pálených cihel. Dnes je vstup do zakrytého objektu zakázaný. Tyto pozůstatky staveb nejsou evidentně Římského původu. Jde o jasný příklad zakázané archeologie.

Kamenné sarkofágy

Kamenné sarkofágy byly objeveny mezi řekami Mlava a Velká Morava. Stěny a dno jsou vyrobeny z jednoho kusu kamene, horní kryt je kámen sedlového tvaru. Vnější stěny jsou vyzdobeny precizně provedenými reliéfy mýtických postav. Některé nesou známky pozdějších úprav, kdy byly reliéfy odstraněny, nebo nahrazeny novějšími. Nalezené sarkofágy byly přeneseny z původních míst kolem nově budované cesty. Tak se mění historie. Dnešní návštěvník má pak pocit, že jde o římskou alej sarkofágů. Kamenné sarkofágy nejsou římským výrobkem. Kamenné sarkofágy jsou mnohem starší než Římská epocha.

Velké kostry

Pracovníci lignitového dolu popisují, jak ze stěn vypadávaly kostry velkých zvířat. Byli to mamuti. Zatím jich bylo v hloubce 27 metrů oficiálně objeveno sedm. Jeden kompletní skelet byl přesunut do nedalekého krytého muzea. Je to evropský unikát, nikde jinde neexistují kompletní kostry mamutů, pouze zde. Ještě před pár lety byla u kostry tabulka s údajným stářím 1 milion let. Dnes průvodci hovoří, že kostra je stará 0 až 800.000 let. Mamut mohl zemřít kdykoliv v tomto časovém rozmezí. Domnívám se, že to mohlo být přibližně před 5 tisíci lety následkem posledního pohybu pevnin. Téměř třicet metrů vysoké naplaveniny písku, bahna a štěrku tuto nedávnou událost spolehlivě dokumentují. Více o posledním pohybu pevnin a Slovanech se dočte v knize Naše fantastická minulost. Více o knize zde →

Do Srbska pořádám jednou za rok expedici za nejstaršími objevy – po stopách Slovanů. Jedno z míst, které vždy navštívíme je slovanská megapolis na soutoku řek Velká Morava a Dunaj. Další cesta se uskuteční 3 – 8. 6. 2020. Informace najdete včas na webu www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty. Nebo zavolejte, zájemci se hlásí již dnes: Jiří Matějka +420 777 770 609.


Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet předplacené drinky? Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

Regenračné centrum