Nové objevy v Bosně 2020 – můžete být u toho

Jiří Matějka

Nadace Bosenská pyramida Slunce připravila nový plán archeologických prací. Vyzývá dobrovolníky z celého světa, aby se zúčastnili největšího archeologického projektu na naší planetě. Máte neopakovatelnou možnost jako první objevit artefakt, který může změnit historii lidstva.

Video – dobrovolníci v Bosně

Plán výzkumů

Každý týden od 1.6 do 31.10.2020 budete mít možnost objevovat pyramidu Slunce, Měsíce, nebo podzemní labyrinty Ravne. Za cenu od 450 eur uvidíte kamenné koule, obelisk v Olovu, jezero v horách, stečaky a jiná místa v Bosně a můžete se podílet na nových archeologických objevech. Program a podmínky najdete zde → http://piramidasunca.ba/images/2019/11/expedition-2020-general-info.pdf?19112019 / Termíny→ http://piramidasunca.ba/images/2019/11/season-calendar.pdf?19112019

Pracovní kempy jsou 7. denní. Každý velký objev vyžaduje nadšení a úsilí. Můžete být u toho i vy.

 

Do Bosny jezdím pravidelně od roku 2006, viděl jsem první vykopávky a objevy. Určitě se máte na co těšit.

Pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Ptali jsme se fyziků a elektroinženýrů, aby nám pomohli vysvětlit účel bosenských pyramid. Podařilo se jim změřit sloupec, paprsek energie, který vychází z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Tento paprsek má průměr 4,5 metru a frekvenci 28 Kilohertzů. Tato frekvence není přírodního původu, je uměle vyrobena.Vše o pyramidě Slunce najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/?s=pyramida+slunce

Labyrint Ravne

Vstup do labyrintu byl objeven v roce 2006. Od té doby dobrovolníci z celého světa a pracovníci Nadace vyčistili a zabezpečili víc jak 900 metrů chodeb, aby průzkumníci, turisté, média a dobrovolníci byli v bezpečí. Během vyklízení chodeb došlo k objevu mnohatunových uměle vyrobených megalitů. Největší z nich má hmotnost 7 tun.

Podle odborníků zde existovaly tři civilizace. Původně byly postaveny megality na volné ploše. Pak přišla katastrofa, která zanesla údolí štěrkem pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality a  vytvořila síť tunelů, pomocí vyspělé stavební technologie, před asi 12 tisíci lety. A třetí, která sem přišla před 4 600 lety a všechno uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství! Vše o labyrintu Ravne najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/?s=ravne

Pyramida Měsíce

Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. Na stranách pyramidy prováděli pracovníci Nadace vykopávky. Objevili zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina. Pod vrstvou ornice jsou vydlážděná nádvoří. Archeologové jsou přesvědčeni, že kamenné bloky a dlažby byly vytvořeny uměle, metodou geopolymerizace – bez použití cementu. Vše o pyramidě Měsíce najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/?s=pyramida+měsice

Mohyla ve Vratnici

V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy.  Na území o rozloze přibližně 40 kilometrů bylo zjištěno celkem 44 anomálií, což mohou být terasy, schody, průchody a mohyly.  Největší je Královská mohyla ve Vratnici.

Geologické vrty potvrdily duté prostory. V hloubce 54 až 56 metrů je betonová konstrukce –  stop. V hloubce 56 – 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora (dutina). Pod ní, v hloubce 59 – 61 metrů jsou „betonové“ základy. Nejspodnější vrstvu přírodní pískovcové vrstvy. Mohyla ve Vratnici je hojně navštěvovaná. Na jejím vrcholu vnímají citlivé lidé proud pozitivní energie. Vše o mohyle ve Vratnici najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/kralovska-mohyla-ve-vratnici/

Kamenné koule

V oblasti kolem Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách celkem 60 kamenných koulí. Nejvíc jich bylo nalezeno ve vesnici Grab-Mečeviči, asi dva kilometry od Zavidoviči. Největší kamenná koule v Bosně o průměru víc jak 4 metry byla objevena v roce 2015. koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní. Vše o kamenných koulích v Bosně najdete zde → http://www.wmmagazin.cz/kamenne-koule-v-bosne/

Obelisk v Bakiči

Tajemný obelisk uprostřed bosenských lesů. První průzkum tisíciletého megalitu provedl časopis WM magazín Skryté skutečnosti a klub cestovatelů Nový Cestovatel z.s. Celý článek z průzkumu najdete v dvojčísle WM magazín Skryté skutečnosti č. 167/168 → http://wmmagazin.cz/stahni/wm-skryte-skutecnosti-167-168.pdf

Poznávací cesty s Novým cestovatelem

Do Bosny jezdím od roku 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy. S čtenáři časopisu WM magazín a přáteli cestování s klubem Nový cestovatel navštěvujeme bosenské údolí pyramid 10 x za rok. Na průzkum bosenských pyramid a podzemních labyrintů v Ravne stačí 3 dny. Jestli chcete být u prvních objevů a najít artefakt, který změní historii lidstva, pak doporučuji 7. denní pobyt s Nadací BPS.

Regenračné centrum