Méně zdravotní péče

Post Views: 122 Méně dostupná zdravotní péče mívá za následek lepší zdraví Podle posledních studií se ukazuje, že méně léčebné péče je často lepší než více. Debaty o nadužívání služeb medicíny se soustřeďují hlavně na nákladovost. Existují obavy, že omezení výdajů na zdravotnictví by vedlo k redukci lékařské péče. Realita ale ukazuje, že její redukování mívá často opačný následek: vede ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V posledních letech byla publikována řada článků, dokumentujících případy nadužívání medicínských procedur. Studie se soustřeďovaly mj. na mamografy, výdaje za léčebnou péči nebo kloubní chirurgii. Zatímco v některých případech bývá lékařský zákrok přínosný, často jsou přínosy převáženy riziky, spojenými s použitou léčebnou procedurou. Antidepresiva Jako příklad si můžeme vzít antidepresiva, která mohou být účinná, pokud jsou použita u těch, kteří mají těžkou depresi. Léky ale mohou být mnohem méně užitečné pro toho, kdo má mírnější depresi, protože jejich vedlejší účinky převažují nad přínosy. Pacient užívající antidepresiva v tom případě přijímá jakákoliv rizika s tím spojená, aniž by se u něj dostavil léčebný účinek v podobě odstranění jeho deprese. Mamograf, tomograf a ozařování V případě mamografických vyšetření je riziko rakoviny jak u mladých, tak i u starších žen. Riziko úmrtí je však u mladých menší. Proto […]

Tento článek je pouze pro předplatitele. V našem e-shopu www.wmmagazin.cz/eshop máte možnost si vybrat z několika druhů předplatného.

Regenračné centrum