Jak vznikají kruhy v obilí?

Post Views: 133 Přízemní bouřka může být příčinou vzniku záhadných kruhů v obilí a jiných porostech. Plazma je čtvrté skupenství hmoty, má řadu přírodních i umělých forem. Kruhové obrazce vznikají běžně po celý rok. V zimním období  mají malý průměr, takže je nevidíme. S příchodem teplých dní je můžeme vidět snadno v obilí, hůře v porostech. Plazmové výboje zimní, letní, v těle člověka a kulový blesk   Plazma je čtvrté skupenství hmoty, má řadu přírodních i umělých forem. Tvoří ji shluk volných elektronů a iontů. Rotací získává plazma sféroidní, nejčastěji kulový tvar a magnetický „obal“. Přírodním rotujícím plazmoidem je Slunce, každá hvězda, klasický kulový blesk a jemu příbuzné formy rotujících plazmoidů zimních a letních výbojů (původci tzv. kruhů v obilí a jiných porostech), rotující plazmoidy v lidském těle, jež zpopelní zasažené části. Plazmou nerotující jsou čárové atmosférické blesky, plazma ohnivých smrští, plameny hořících paliv, plazma za explozí atomových a vodíkových bomb, experimentální plazmové výboje – „šňůry“ – v termonukleárních reaktorech; rotující plazmoidy byly vyrobeny i uměle, v laboratoři, a jejich vznik vyprovokován i v přírodě (autor provedl obojí; kruhové plazmoidy v porostech vyvolali a popsali japonští fyzikové). Zimní rotující plazmoidy v souvrství voda – led – sníh. Water-Ice-Snow, zkr. WIS.    […]

Tento článek je pouze pro předplatitele. V našem e-shopu www.wmmagazin.cz/eshop máte možnost si vybrat z několika druhů předplatného.

Regenračné centrum