Když se lékaři pletou

Když si lékaři pletou příčinu s následkem

Není tomu dlouho, co jsem byl svědkem „léčení“ jedné mladší ženy, která bohužel zemřela na údajnou rakovinu prsu diagnostikovanou školní medicínou, tedy tou, která je nám běžně k dispozici. Když jsem celý její případ domýšlel „ex post“, přišel jsem na některé skutečnosti, které se mi dnes jeví jako nepochopitelné a z lékařského hlediska absurdní, že na tyto věci lékaři nepřišli již dávno. Oč šlo?

Klientka (jméno samozřejmě neuvedu z etických důvodů) ve věku něco po čtyřicítce začala mít problémy s pravým prsem, které ji postupně „tvrdlo“. Požádala tedy celkem čtyři alternativní střediska, dvě z toho doktorská, v nichž se dozvěděla, že o rakovinu nejde, ale jde o nějaký imunitní problém ve střevech, což byl výsledek elektronického měření metodou EAV. Posléze se nechala vyšetřit i klasickou metodou na bázi histologického vyšetření. Ta jednoznačně potvrdila prý rakovinu. A teď si z toho vyberte. Čtyři na sobě nezávislá alternativní střediska se přece nemohou všechna mýlit a všechna konstatovat problém ve střevě, což bylo v rozporu se „zjištěním“ histologickým. Někdo je tady mimo mísu, ale kdo?

Klientka se nechtěla nechat „léčit“ chemoterapií, která by ji, jak se mi dnes zcela jasně jeví, stejně nepomohla, nebo jen dočasně a na krátkou dobu, protože neléčí příčinu. Dnes je mi zřejmé, že klientka trpěla tzv. indukovanou rakovinou, která by ve velmi krátké době zmizela, pokud by se odstranil onen agens, tedy pravá příčina, která rakovinu vyvolávala.

Z historie vyléčení

Z historie „zázračných“ vyléčení rakoviny uvedu jen jeden případ. Pacient onemocněl rakovinou, a když dospěla rakovina do konečného stádia, přemístil si postel k oknu, aby lépe viděl do přírody a mohl se z ní na sklonku života ještě radovat. A ejhle, rakovina se začala ztrácet, až zcela zmizela. Přemístil si tedy postel na původní místo a rakovina se opět vrátila. Příčinou vzniku rakoviny bylo silné zamoření energeticky negativní dračí smyčkou patogenní zóny místa, kde původně spal. Když postel přemístil na „zdravé“ místo, indukce rakoviny zmizela.

U případu naší klientky jsem si všimnul jedné věci. „Rakovina“ prsu z počátku jevila známky šíření spíše jako infekce, i když velmi specifické a pro většinu lidí asi nenakažlivé. Terapeuti s EAV se shodli na tom, že jde o proces podobný hnisání a eventuálně abscesu, a jedna terapeutka ji doporučila bakteriologické vyšetření a možnou bakteriologickou léčbu. Při tomto vyšetření se zjistilo, že tkáň obsahuje velmi silnou infekci bakteriemi e-coli, což jsou za normálních okolností střevní bakterie přátelské našemu organizmu, ale pokud se zvrhnou, mohou se z nich stát patogeny a ničit organizmus (podobně jako např. plíseň candida).

Lékaři jsou toho názoru, jestliže se takové patogeny (a třeba také plísně) v rakovinné tkáni objeví, je to prý průvodní jev rakoviny. Ovšem, chyba lávky. Je to evidentní důkaz záměny příčiny a následku. A to se také potvrdilo bohužel až v terminálním stádiu choroby, kdy zvrátit toto onemocnění již asi nebylo možné, ale ústup nemoci byl alespoň zaznamenán. Klientka se totiž „nepochopitelně“ rozhodla v době tohoto zjištění a nasazení adekvátního prostředku po dobu asi 14 dnů jít poté do nemocnice, kde ji ještě ten den „uspali“, jelikož byla „nevyléčitelně nemocná“. Asi měla značné bolesti a myslela si, že jí od bolestí lékaři pomohou. Pomohli.

Co se stalo?

Co se tedy stalo? Bakterie e-coli jsou za normálních okolností přátelskými bakteriemi našemu organizmu a plní zde důležité fyziologické funkce. Pokud se ovšem stane, že se nevhodnou stravou, častým užíváním antibiotik a apod. tyto bakterie „naštvou“, změní svou přátelskou povahu v nepřátelskou a začnou organizmu škodit. Proděraví střevní stěnu, dostanou se do krevního oběhu a lymfy a napadnou nejslabší teritorium organizmu. U naší klientky to bylo oslabené prso, kdy nošení nevhodné podprsenky přerušilo meridiánovou energetickou dráhu a prso nebylo schopné se energeticky bránit náporu e-coli. Kromě toho změněná činnost e-coli už neplní fyziologické funkce ve střevě a střevo tak nedodává organizmu potřebné látky, které byly původně vyráběny přátelskými e-coli. Takže je organizmus navíc ještě oslaben nedostatkem potřebných mikronutrientů.

Zde bych rád upozornil na skutečnost, že se naši „výživáři zvířat“ dopouštějí neodpustitelných chyb, když krmí zvířata jim nepřirozenou stravou. Patologické e-coli se mohou takto objevit i u nich a dostat se pak na člověka jejich konzumací. Současné šílení s ptačí chřipkou může mít kořeny právě v té nepřirozené stravě v tomto případě krmených ptáků ve velkochovech, u šílených krav to bylo jednoznačně prokázáno, že jejich onemocnění mělo svou příčinu v jejich píci.

Patologické bakterie e-coli

U naší klientky tedy šlo velmi pravděpodobně o záměnu příčiny a následku. Příčinou vzniku rakoviny byly patologické bakterie e-coli, které rakovinu indukovaly. Pravdu měly klasické histologické metody, ale i alternativní měření EAV. Dovolil bych si tvrdit, že k podobným závěrům došel také jeden italský lékař jménem Tullius Simoncini, který byl toho názoru, že např. rakovina prostaty (a jiných orgánů) je způsobena plísní a že tedy rakovina prostaty je vlastně plíseň prostaty. Bylo to, jak vidno, nepatrně zjednodušené, ale jádro bylo pravdivé. Měl výsledky. Za toto zjištění si od italské lékařské policie vysloužil soud, tři roky vězení a zákaz léčení. Inu každý dobrý skutek i postřeh musejí být po zásluze potrestány.

Naší klientce, (nemůžeme jí říkat pacientka, to mohou jen lékaři), jsme sehnali po peripetiích v lékárně fyziologické e-coli značně finančně náročné. Obchodní název přípravku je MUTAFLOR. Prášek jsme nasypali na postiženou tkáň a během asi čtrnácti dnů se začala postižená tkáň měnit na zdravou. Někdo by mohl říci, že jsme mohli použít antibiotika se stejným účinkem, ale to by ten někdo jenom dokazoval, že problematice vůbec nerozumí. Antibiotika by jen prohloubila problém, udělala by mikrobiologické nefyziologické vakuum a nic by nevyřešila. Zato fyziologické přátelské e-coli jsou schopné nepřátelské e-coli vytlačit a navodit na potřebném místě zdravé prostředí, které pak už rakovinu (nebo třeba alergie apod.) neindukuje a organizmus se může vlastními silami uzdravit. Tato metoda je známá i při využívání přátelských plísní, aby vytlačily z postiženého místa plísně nepřátelské, (které mohou rovněž mj. způsobovat alergické reakce).

Tolik tedy o tomto případu, a byl bych rád, kdyby si takovýchto zpráv naši slovutní lékaři i nutrologové více všímali a vyvodili z nich pro sebe i pacienty náležité závěry. Mám zato, že právě přichází doba, kdy lékařská anebo třeba i obecně vědecká policie (např. Sisyfos, ale i mnohem horší) ztrácejí půdu pod nohama, protože se mění od základu svět a budeme svědky mnohých překvapení ve prospěch lidí a pacientů. A zavírat se za skutečně prospěšné objevy už přestane.

Ing. Zdeněk Jermář

Pokud se vám článek líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Regenračné centrum