Kamenné koule v Česku – I.

Kamenné koule Vidče a Olšany

Názory odborníků na kamenné koule se liší jak v datování, tak v mechanismu jejich vzniku. Víc jak padesát let se vedou odborné spory, vznikají nové teorie. Jaká je skutečná pravda? Mají kamenné koule z celého světa stejný původ?

Olšany

U silnice do Olšan je kamenolom, kde se těžil kámen, používaný pod železniční pražce. Kámen byl dopravován do drtičky, ta se několikrát zastavila a poškodila. Zjistilo se, že problém způsobují kamenné koule, které jsou tvrdší než těžený materiál. Největší koule měla v průměru 80 cm. Od roku 1996 se materiál před drtičkou třídí.

Kamenné koule byly nalezeny ve vodorovné vrstvě, v hloubce 60 metrů. Vrstva má jiné složení, než horniny pod a nad ní.

O kamenné koule byl velký zájem, místní lidé je vykupovali za 50 korun. Dnes jsou ozdobou mnoha domů a zahrádek. Nad lomem je farma, kde jsou z koulí postaveni sněhuláci.

Názor odborníka

V létě roku 2001 jsem kontaktoval geologa z Masarykovy univerzity v Brně. Pro geology byl výskyt kamenných koulí v lomu u Olšan překvapením. Podle jejich předběžného názoru leží ve vrstvě ze spodního karbonu (asi 360 miliónů let).

Vidče

Kamenné koule jsou ve starém lomu nad obcí Vidče. Při těžbě zde byly nalezeny koule o průměru až 3 metry, převážně eliptického či vejčitého tvaru. Ve skalní stěně jsou polokoule zapuštěných objektů. Na úpatí stěny leží velké oválné balvany. Největší kamennou kouli přesunuli místní lidé ke kostelu.

Na východním svahu kamenolomu leží kamenné koule o průměru cca 160 cm, je rozdělená na tři části. Je tvořena pískovcovým slepencem se zrny o velikosti 1 cm. Povrch koule je hladký a jemnozrnný. Klimatická eroze z ní postupně odlupuje tenké šupiny jako když se loupe cibule.

Kamenná koule s bílých jádrem

Ve svahu jsem nalezl kamennou kouli částečně zapuštěnou do terénu. Je na těžko dostupném místě. Na jejím povrchu mě upoutal otvor v puklině. Pomalu jsem odstranil úlomky a uviděl bílou hmotu, do které jdou snadno udělat vrypy.

Kamenné koule má pevný obal silný 5 cm, vnitřní jádro je z měkkého světlého vápence. Kamenná koule, která připomíná popraskané vejce, se nachází jen pár metrů od místa s geologickými vrty.

Geologické výzkumy ve Vidče

Geologové z ČGÚ Brno prováděli výzkum kamenných koulí ve Vidče. Napsali mi: „Tyto koule jsme studovali všemi dostupnými metodami, včetně studia anizotropie magnetické susceptibility. Tato metoda se provádí odvrtáním vzorku přímo na místě. Zkoumali jsme koule i okolní sedimenty. Bylo zjištěno, že vnitřní stavba se uvnitř koule neliší od okolních hornin. Podle našeho názoru se jedná o kulovitou odlučnost hornin, která není až tak výjimečná. Koule vznikly sekundárně uvnitř primárního sedimentu a během zvětrávání dochází k jejich uvolnění“.

Geologům jsem popsal zajímavý objev kamenné koule se světlým jádrem, ale žádná odpověď nepřišla.

Fotografie kamenných koulí jsou z první návštěvy v roce 1998.

Názory odborníků na kamenné koule se liší jak v datování, tak v mechanismu jejich vzniku. Víc jak padesát let se vedou odborné spory, vznikají nové teorie. Jaká je skutečná pravda? Mají kamenné koule z celého světa stejný původ?

O nálezech kamenných koulích a neznámých souvislostech, se dočtete v časopise WM magazín, který vychází měsíčně.

Popis stovek lokalit s objevy kamenných koulí a vysvětlení jak mohly vzniknout najdete v knize Naše fantastická minulost → knihu si můžete objednat zde

Jiří Matějka

Jak mohly vzniknout kamenné koule?

Jsou kamenné koule přírodního původu, nebo byly vyrobeny uměle? To se dočtete v mé knize Naše fantastická minulost. V knize najdete popis všech lokalit na světě, kde byly koule objeveny. Nový pohled na jejich vznik je logický a překvapivý. → Naše fantastická minulost.

Naše fantastická minulost

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum