Devět proroctví Hopi

Možná, že nás prapravnuci jednou budou zobrazovat jako rozporuplné bytosti z dávných časů zašlých božských technologií, které jejich prarodiče vyvedli na novou cestu ze světa, v němž už se bez masky nedalo přežít.

Přechod do pátého světa

Budeme se snažit předat svým dětem jen dobré, a protože od nich budeme chtít držet daleko všechno, co způsobilo zkázu našeho světa, zakážeme jim používat kolo…

Budeme se snažit naučit je jednotě mezi sebou a vést je k životu v jednotě s přírodou.

Budeme se snažit naučit je ctít tradici a memorovat potřebné tak, aby tyto myšlenky, ne v zaprášených knihách, ale v živých mozcích přetrvaly věky. Nebudeme podporovat písmo, protože živou myšlenku mohou přenášet jen živí lidé. Zaznamenané myšlenky nežijí.

Protože se vývoj fyzikálního světa uskutečňuje v rámci jeho možností a nadto existují cyklické události kosmického rázu, budeme předpokládat, že se vývoj za jistých okolností může do jisté míry opakovat tak, jak jsme to zažili. Vštípíme budoucím, aby sledovali jisté příznaky. Pokud se projeví, musí pro ně být varováním. Tomuto odkazu se později bude říkat „proroctví“.

Bohové a kačiny nebyli mimozemšťané, byli jsme to my!

„Konec všeho ceremonialismu Hopi přijde, když jeden z Kačinů během tance na shromaždišti sejme svou masku před neiniciovanými dětmi. Pak načas nebudou žádné ceremonie, žádná víra. Až bude Oraibi omlazeno, i se svou vírou a obřady, bude to znamenat začátek nového cyklu života Hopi.“

Třetí světová válka

„Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo (moudrost nebo rozum). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci.“

Pro zlo není úkrytu

„Protiletecké kryty jsou podvod. O kryty usilují jen materialisté. Ti, kdo mají mír ve svých srdcích, už jsou v tom nejmocnějším útočišti života. Pro zlo není úkrytu.“ „Ti, kdo se nepodíleli na dělení světa ideologiemi, jsou připraveni pokračovat v životě v jiném světě, ať už jsou černé, bílé, rudé nebo žluté rasy. Všichni jsou bratři.“

Konflikt ducha s materiální podstatou

„Tato válka bude konfliktem ducha s materiální podstatou. Hmotné věci budou zničeny duchovními bytostmi, které zůstanou, aby vytvořily jeden svět a jeden národ pod jedinou mocí, mocí Stvořitele.“ „Ta doba je blízko.

Přechod do Pátého světa započal

Přijde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už brzy objeví.  Ta doba je předpovězena v písni, zpívané během obřadu Wuvuchim. Ta píseň, která zazněla v roce 1914, chvíli před první světovou válkou a znovu roku 1940 před tou druhou, popisuje rozpolcenost, zkomolení a nenávistí poskvrněné hopijské rituály, následované stejnými zly rozprášenými po celém světě.

Tutéž píseň jsme zpívali během obřadu Wuvuchim roku 1961.“ „Přechod do budoucího Pátého světa započal. Přičinili se o to skromní lidé malých národů, kmenů a rasových menšin. Můžete to pozorovat na samotné Zemi. Rostlinné formy předchozích světů začínají klíčit ze semen. Kdyby byli lidé dost moudří, aby to viděli, mohli by začít se studiem nové botaniky. Tytéž druhy semen byly zasety na nebe jako hvězdy.

Stejný  druh semen byl zasazen do našich srdcí. Všechna jsou stejná, záleží jen na tom, jak se na ně díváte. To je to, co způsobí přechod na příští, pátý svět.“

„To je obsahem devíti nejdůležitějších proroctví Hopi, ve spojení se stvořením devíti světů: tří předešlých světů, na nichž jsme žili, současný čtvrtý svět, tři budoucí světy které máme ještě poznat ze zkušenosti, a svět Taiowy, Tvůrce a jeho synovce Sotuknang.“

Devět znamení

White Feather z klanu Medvěda říká: „Čtvrtý svět brzy skončí a pátý svět bude začínat. To všichni starší všude vědí. Znamení se vyplnila už před mnoha lety, a tak málo ještě zbývá.“

První znamení
„Bylo nám řečeno že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich a kteří uhodí své nepřátele hromem. (Střelné zbraně)

Druhé znamení
„Naše země uvidí příchod točících se kol naplněných hlasy.“ (Kryté vozy)

Třetí znamení
„Podivné zvíře, jako buvol, ale s velkými dlouhými rohy, vpadne do země ve velkém počtu.“ (Dlouhorohý dobytek)

Čtvrté znamení
„Země bude překřížena železnými hady.“ (Železniční koleje )

Páté znamení
„Zemi křížem krážem překříží obrovská pavučina.“ (Elektrická a telefonní vedení)

Šesté znamení
„Zemi budou křižovat proudy kamene, který dělá obrázky na slunci. (Betonové silnice produkující efekt, známý jako zrcadlení či fatamorgána)

Sedmé znamení
„Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne. (Rozlitý olej)

Osmé znamení
„Uvidíte mnoho mladých, kteří nosí své vlasy dlouhé jako náš lid. Přijdou a připojí se ke kmenovému národu, aby poznali naše způsoby a moudrost.“ (Hippies)

Deváté a poslední znamení
„Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou.“

Toto jsou znamení, že velká zkáza je tady: „Země se bude kolébat sem a tam. Bílý člověk bude bojovat s lidmi v ostatních zemích – s těmi, kteří jako první ovládli světlo moudrosti. Bude tam mnoho sloupců dýmu a oheň jako ten, který bílý člověk udělal v poušti nedaleko odtud. Ti kdo zůstanou a žijí na místech jako Hopi, budou v bezpečí.

Pak tu bude hodně k obnovení. A brzy, velmi brzy nato, se Pahana navrátí. Přinese s sebou úsvit pátého světa. Budeme sít semena jeho moudrosti do svých srdcí. Stejně tak i nyní už byla zaseta semena. Mají uhladit cestu k přechodu do pátého světa.“

Regenračné centrum