Belica, civilizace stará 9200 let

Nejstarší neolitické stavby v Evropě

Pohled na svět, kde je evropská civilizace založena na řeckém a římském dovádění, se pomalu stává převládajícím. Nový pohled na svět mění archeologie, protože kámen nemůže lhát na rozdíl od padělaných písemných dokumentů. Oficiální časová osa prvních vynálezů, jako je zemědělství, metalurgie a písmo, kterou se naše děti vyučují na školách, se ukazuje jako nesprávná.

Senzační objev poblíž Jagodiny

Archeologické vykopávky na území Srbska (na středním Balkáně) posunuly Neolit o tisíce let hlouběji do historie. Před deseti lety bylo dokázáno, že v srbském údolí Moravy, v lokalitě Belica poblíž Jagodiny, existovala organizovaná zemědělská a řemeslná výroba.

Byly zde nalezeny unikátní sošky plodů (embryí) ve všech fázích vývoje a ženy v etapách těhotenství i těsně před porodem. Dokážete si to představit? Je to absolutně jedinečný nález na celém světě. Zejména v tak ranné době, kdy datování pomocí radiokarbonové metody prokázalo, že zde před 9200 až 6000 lety žila kultura Belica.

Expedice časopisu WM magazín

O unikátním archeologickém objevu jsem se dozvěděl pouhou náhodou v roce 2021. V létě se uskutečnila první expedice časopisu WM magazín do Belice. Cesta to byla vzrušující a nesnadná, ještě složitější bylo najít místo bývalých vykopávek. Měl jsem jen jednu mapu bez přesné lokalizace. Nakonec nám pomohl místní zemědělec, který nám ukázal kde to místo je: Tam nahoře se kopalo a desítky nákladních aut odváželo hlínu s artefakty…

Co jsem znal o podivuhodné, 9000 let staré kultuře Belica? Nálezy napovídají, že kromě anatomie znali a používali astronomii, geometrii a matematiku. A nemělo by nás to překvapovat, protože tito lidé znali životní cykly, starali se a udržovali život. Žili ve společenství rostlin a zvířat. Lidé znali všechny své cykly od narození do dospělosti a další astronomické cykly, aby znovu pěstovali rostliny na téže půdě a úspěšně pěstovali ovoce znovu a znovu. Bohužel vykopávky v Belici nebudou v budoucnosti pokračovat, protože oficiální věda nemá zájem pokračovat, ani se vyjadřovat k těmto nálezům. Podle německých archeologů je to oficiálně nejstarší neolitická lokalita v Evropě. Je to lokalita mimořádného významu kvůli obrovskému množství nalezených neobvyklých soch a kalendářů atd.

Výzkum v Belice byl prováděn ve spolupráci s univerzitou v Tübingenu, která vydala dvojjazyčnou monografii v němčině a srbštině „Belica, nejpočetnější skupinový nález kulturního a uměleckého sochařství z doby kamenné a nejstarší duchovní centrum v neolitické Evropě “. Němečtí odborníci nazvali místo poblíž Jagodiny archeologickou senzací 21. století.

Geometrické svatyně

Němečtí archeologové provedli odborný výzkum georadary. Při průzkumu terénu objevili monumentální kultovní objekty ve tvaru kruhu, rovnoramenného trojúhelníku a spirály. Svatyně nesloužila jako obydlí, ale kolem ní bylo kdysi velké město (osada).

Výzkum tým zjistil, že Belica je oficiálně nejstarší a nejmalebnější kultovní a astronomické centrum v Evropě.,,,

Celý článek najdete v letním dvojčísle 246/247 časopisu WM magazín

Časopis WM magazín č. 246-247  ke stažení →

Jiří Matějka, šéfredaktor časopisu WM magazín

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum