6. setkání na Kótě zulu 664

Fenomén Kóta zulu 664

V sobotu 3. 3 .2018, pár hodin po úplňku, se uskutečnilo již šesté setkání pod Kótou zulu 664. Sešlo se nás téměř čtyřicet, měřili jsme vzdušné záporné ionty, diskutovali a meditovali v Iontovém tunelu.

Kóta zulu 664, hora ve tvaru pyramidy, se stává vyhlášeným místem pro ty, co hledají nejenom tajemno a mystiku. Kótu zulu 664 navštěvují lidé hledající přirozeně zdravé prostředí. V Iontovém tunelu se vyskytují zdraví prospěšné ionty ve vysoké hodnotě víc jak 2 milióny záporných iontů/cm3. Již deseti minutový pobyt v takovém prostředí je velkým zdravotním přínosem pro vše živé.

Zdraví prospěšné záporné ionty

Všechny živé organizmy jsou nabity zápornými ionty. Elektrická vodivost (permitivita) lidské pokožky je 26 mr. Pokud je permitivita prostředí kolem nás nižší, zvyšuje se zdravotní riziko. Například oblečení obsahující umělá vlákna mají elektrickou vodivost 3 – 5 mr.  Nízká elektrická vodivost materiálů způsobuje oslabení přirozených životních funkcí. Nízká permitivita prostředí, ve kterém se dnes pohybujeme, neguje prospěšné záporné ionty.

Hodnoty vzdušných záporných iontů od 4 000 – 10 000 a vyšší /cm3 jsou odborníky považovány za zdraví prospěšné. V kancelářích, ve školních učebnách, nebo před obrazovkou PC dosahuje hodnota pouze 300, v lese 1000, u přírodních vodopádů až 5 000. V Iontovém tunelu jsme naměřili víc jak 2 miliony záporných iontů/cm3.

První pokusy s umělými vlákny

V Iontovém tunelu jsem provedl první pokusy negativního vlivu oblečení z umělých vláken na vzdušné ionty. Běžná hodnota záporných iontů v Iontovém tunelu pod Kótou zul 664 je vyšší jak 2 miliony, jak dokladují naše tesy za posledních 6 měsíců. Dnes jsem poprvé provedl pokus měření v blízkosti oděvu z umělých vláken. Profesionální přístroj, který byl přiložen k „silonové“ bundě, naměřil nižší hodnotu záporných iontů.

Podobně jsem prováděl pokusy před vstupem do Iontového tunelu uprostřed skupiny 40 lidí. Naměřená hodnota byla nízká, 600 záporných iontů/cm3. Stejné měření bez lidí ukázalo hodnoty před vstupem 4 – 10 000 záporných iontů/cm3.

První pokusy s vodou

Iontový tunel vede do středu pyramidálního kopce Kóta zulu 664. Voda umístěná pod pyramidou má mít lepší chuť a energetické účinky. Dlouho jsme přemýšlel, jak změřit bioenergii pyramidální vody, ale neexistuje k tomu žádný spolehlivý přístroj! Pro první měření vlivu pyramidy na vodu jsem použil přesný Ph metr. Přirozená zásaditost vody je 7,2. Do středu pyramidy jsem vložil láhev balené vody, druhá láhev zůstala 13 hodin mimo dosah Kóty zulu 664.

Výsledek byl zajímavý pro všechny zúčastněné. Voda z Iontového tunelu měla Ph 7,32, zatímco běžná voda mimo vliv, ukazovala Ph 7.84. Voda umístěná na konci Iontového tunelu je prokazatelně ovlivněna působením vysokou koncentrací vzdušných iontů, nebo neměřitelnou energií Kóty zlulu 664.

Voda z Iontové tunelu

Ze stropu Iontového tunelu teče voda, kterou si mnozí z vás nabírají do lahví a pijí. Voda vzniká průsakem dešťové vody přes vrstvy vápencové horniny. Ještě před 40 lety byla hora 664 zanesena rtuťovým mrakem z bývalého závodu. Voda může být dnes krystalicky čistá, možná i energeticky nabitá, ale nepoužívejte ji dříve, než bude provedena odborná analýza! Rozbor vody plánujeme provést v nejbližších dnech!

Druhý pokus s Bundášikom

Vysoké hodnoty vzdušných záporných iontů působí příznivě na vše živé. Podruhé s námi šel do tunelu pejsek Bundášik. Vysoká koncentrace záporných iontů může způsobovat, pokud máte zdravotní problém, náhlou ztrátu energie, útlum až apatii. Bundášik byl vždy překvapivě aktivní. Jiný pejsek z předchozího setkání usnul rychle v náručí paničky. Tento pejsek, už nevím jak se jmenoval (nazvu ho Lajka), bude z největší pravděpodobností nemocný.

Pobyt v prostředí s vysokou koncentrací záporných iontů

Pobyt v prostředí s vysokou koncentrací záporných iontů způsobuje u zdravého organismu zvýšenou fyzickou a kongitivní aktivitu. Naopak, pokud máte zdravotní problém, rychle se dostaví útlum a spánek, což je způsobeno spontánní detoxikací organismu. Detoxikace se běžně projevuje únavou, zvýšenou teplotou, pupínky, nebo průjmem. Příkladem může být usínající Lajka.

Vstup do Iontového tunelu pouze na vlastní nebezpečí

Kóta zulu 664 se nachází v báňském oblasti, kde je pohyb povolený pouze na vlastní nebezpečí, zejména vstup do Iontového tunelu. Tuto informaci berte na vědomí!

3. 2018 jsem v Iontovém tunelu připevnil výstražné tabulky na dřevěné konstrukci, která je stará 40 let. Nedotýkejte se trámů, ani pod konstrukcí nestůjte. Při neopatrném pohybu může hrozit nebezpečí úrazu!

Podpora projektu Kóta zulu 664

Setkání pod Kótou zulu 664 jsou veřejná. Kóta zulu 664 se stává vyhlášeným místem pro ty, co hledají nejenom tajemno a mystiku. Kótu zulu 664 navštěvují lidé hledající alternativní zdravotní možnosti. Uvědomuji si rizika spojená s pohybem v báňském areálu. Umístil jsem v tunelu výstražné tabulky a upozorňuji na možné nebezpečí požívání vody. Plánuji provést odborný rozbor vody a v co nejbližší době odstranit prohnilou konstrukci.

Je nutné připomenou dobrovolnou práci slovenských skupin, které odklidily trámy z přístupové cesty. Děkuji.

Regenračné centrum