Fotky časopisu WM magazín Skryté skutečnosti

Kamenné koule je megalitická záhada našeho světa. Fotoalbum zachycuje kamenné koule v bosenském Zavidoviči. → Vše o záhadných kamenných koulích se dočtete v knize Naše fantastická minulost

Bosenská pyramida Slunce je největší pyramida na světě. Byla objevena v roce 2005 a její stáří podle nalezených důkazů je 39.000 let. → Vše o bosenských pyramidách se dočtete v…

Pyramida Měsíce je druhá největší pyramida na světě. Je asi o 11.000 let mladší, než pyramida Slunce. → Vše o bosenských pyramidách se dočtete v knize Naše fantastická minulost  

Mohyla ve Vranici je vzdálená asi 5 km od pyramidy Slunce.  Z vrcholu mohyly byl proveden vrt do hloubky 54 metrů. → Vše o bosenských pyramidách se dočtete v knize…

Co jsem za posledních 20 let viděl a objevil, najdete v knize Naše fantastická minulost. Naše fantastická minulost – tištěná kniha autor: Jiří Matějka; 26 témat, 328 stran, 249 fotografií…

Na česko-slovenském pomezí bylo nalezeno několik kamenných lebek nevyčíslitelné hodnoty. Československé lebky zmizely, tak jako informace o nich. Zůstal mi jen novinový článek z 90. let, s fotkou a přibližným…

Každý rok jezdíme lyžovat do Bosny. Cestou se vykoupeme v horkých termálech a navštívíme údolí pyramid. Jeden den pojedeme do Sarajeva navštívit unikátní archeologické muzeum a steak-haus. Tento rok odjíždíme…

Místo ukryté hluboko v porostu není nijak označené. Před pár lety jsem objevil v moravském údolí kamenné řady, otisky stop a „zkamenělou obří čelist se zuby“. Podle velikosti zubů byl zkamenělý…

V severní Itálii je údolí, kde bylo objeveno víc jak 30.000 tisíc rytin létajících bohů a podivných konstrukcí. Další nálezy stále přibývají, mnohé čekají na své nové objevitele. Pojeďte s…

Koleje jsou paralelní rýhy v tvrdém vápenci. Připomínají stopy, které obvykle zanechávají kolová vozidla, proto se nazývají „Cart-Ruts“. V překladu to znamená „koleje vyjeté dvoukolákem“. Přestože lidé v jejich blízkosti žijí…


 

Nová kniha – Naše fantastická minulost

 

Stavěli pyramidy dinosauři?

 

Megality a záhadné koleje na Maltě

 

Podzemní chodby Ravne v Bosně

 

Pyramida Měsíce v Bosně

 

Pyramida Slunce v Bosně

 

Kamenné koule v Bosně

 

Mohyla ve Vratnici

 

Pravěké přístavy v horách–Vrbanac