Záporné ionty a zdravé bydlení 2

Iontový dům – zdravé bydlení 2

Jiří Matějka www.iontovydum.info

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Každý je zodpovědný za své zdraví a snaží se pro něj dělat to, co je nejlepší. Nejde ale jenom o zdravý životní styl a jak člověk žije, ale také o to, kde žije. Člověk je ovlivňován jak venkovním prostředím, tak prostředím vnitřním, kde tráví převážnou většinu času a péči o jeho kvalitu nelze podceňovat.

Je důležité, aby bylo v interiérech vytvářeno prostředí, kde je člověku příjemně a cítí se zde dobře. Nejedná se pouze o estetickou podstatu věci. Svůj významný podíl na naší psychické a fyzické pohodě má prvek na první pohled neviditelný, ale o to více podstatný. Tímto prvkem je mikroklima ve vnitřním prostředí budov. Vnitřní mikroklima představuje kvalitu vzduchu uvnitř budov, jeho teplotu, vlhkost apod., zejména pak vzdušné záporné ionty.

Na jaře 2020 začala výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy pro zachování vysokých koncentrací vzdušných záporných iontů.

Vysoká hodnota vzdušných vitamínů v přízemí hrubé stavby

 Vzdušné ionty

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Vliv záporných iontů na lidské zdraví je detailně popsán například Erwinem Neherem a Bertem Sakmannem, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Dělení iontů podle polarity

 • kladné(jejich představitelem je v přírodě ion dusíku); z hlediska biologického jsou škodlivé
 • záporné(ionty kyslíku a vodní páry); z hlediska biologického působení jsou nejdůležitější.

Zemská atmosféra obsahuje 78 % dusíku, 21 % kyslíku a zbytek – asi 1 % – tvoří vodní pára a vedlejší a vzácné plyny. Ionizace „trvá“ 10-6 sekundy a probíhá neustále (tvorba jako zánik).

Nad zemským povrchem nejsou kladné a záporné ionty v rovnováze. I když víme, že vždy při přirozené ionizaci vzduchu vzniká dvojice iontů s opačnými znaménky, nenaměříme na stejném místě stejný počet kladných a záporných iontů. Co je toho příčinou? Země nese záporný náboj a ionosféra (dobře vodivá, nabitá vrstva vzduchu ve výši asi 50 km nad zemským povrchem) nese kladný náboj. Mezi těmito dvěma póly existuje elektrické pole, ve kterém jsou kladné ionty přitahovány k Zemi, zatímco záporné ionty jsou přitahovány k opačně nabité ionosféře. Tak dochází k tomu, že nad zemským povrchem je stálá mírná převaha iontů s kladným nábojem.

V ovzduší se ionty pohybují rozdílnou rychlostí, která závisí na jejich hmotnosti a kvalitě prostředí. Čím menší ionty, tím rychlejší pohyb. Čím rychlejší pohyb, tím větší riziko zániku. Záporné ionty jsou menší než kladné, snadněji tedy zanikají. Tím, že ionty stále zanikají a vznikají nové, udržuje se v ovzduší jejich určitá koncentrace…. celý článek najdete v časopise WM magazín č.224 →

Obsah článku:

 • Vzdušné ionty
 • Dělení iontů podle polarity
 • Zánik iontů, Iontové klima
 • Faktory ovlivňující koncentraci záporných iontů v budovách
 • Materiály, které ničí záporné ionty
 • Vlastnosti vybraných materiálů
 • Vliv elektrospotřebičů
 • Materiály, které ničí záporné ionty
 • Koncentrace záporných iontů v běžném prostředí
 • Vliv ionizace vzduchu na člověka

Realizace Iontového domu

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů/cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. V dalších číslech časopisu WM magazín budou zveřejněny další informace a postupy.

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů. Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb, a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – WM magazín č. 226

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →

Regenračné centrum