WM magazín č. 261 (9-2023)

Tištěné číslo vyšlo 12.10.2023. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné časopisu WM magazín → Tel: +420 777 770 609

WM magazín č. 261 obsah (9-2023)

40 stran

  • Pyramidy v Chorvatsku
  • Na prahu podsvětí
  • Co jsou Schumanovy rezonance
  • Strava bez masa způsobí vyhynutí lidstva
  • Magnetické pulsy a případ Jesika
  • Vzdušné vitamíny – jeskyně Driny
  • První průzkum chorvatských pyramid
  • Původ a počátky slovanského národa
  • Kamenné koule v Bosně + mapa
  • Boj o životní prostředí, zdroje a existenci

Pyramidy v Chorvatsku

Kopce jsou dnes zarostlé trnitým porostem a na vrchol neveda žádná stezka. Přesto zde kdysi existovalo město, které obývala neznámá před antická civilizace, jejíž historie mizí v šerém dávnověku. Výlet do oblasti tří pyramid v Chorvatsku doporučuji všem milovníkům historie a těm, kteří chtějí ke svým otázkám o původu naší civilizace a kultury přidat ještě něco navíc. Možná brzy přijde doba, kdy místo budou navštěvovat stovky či tisíce lidí a lidstvo bude bohatší o poznání naší společné historie.

Obsah článku: První průzkum časopisu WM magazín. Cesta na vrchol. Na vrcholu pyramidy. Geometrie tří pyramid v Chorvatsku. Energie pyramid. Podzemní prostory. Geopatogenní zóny. Nepředstavitelná historie.

WM magazín č. 261

Na prahu podsvětí

Vzdálené galaxie známe lépe než to, co máme pár kilometrů pod nohama. Superhluboký vrt Kola byl geologický dalekohled, kterým jsme viděli tajemný podzemní svět naší planety. V průběhu vrtu SG-3 se odehrálo několik vědeckých objevů. „Doslova každý metr byl zjevením. Ukázalo se, že téměř všechny naše znalosti o struktuře zemské kůry nejsou správné“. Zemská kůra vůbec nevypadá jako „dort“. Dnešní věda tvrdí, že pevninská zemská kůra (64% celkového objemu zemské kůry) obsahuje tři základní vrstvy: mladou sedimentární vrstvu, granitickou (žulovou) vrstvu a bazaltovou (čedičovou) vrstvu. Až po sedmý kilometr bylo vše správně!

Obsah článku: Hlubinné vrty. Jak vypadá hlubinný vrt? Proč vznikl super hluboký vrt Kola SG-3? Technologie vrtu. Současné teorie o struktuře Země je chybná. Teplota hornin. Měď a nikl. Zlato. Nekonečný zdroj vody. Ropa a plyn. Kámen z Měsíce. Démoni. Tep Země. Organické zkameněliny staré 2,8 miliardy let? Konec vrtu Kola SG-3.

Co jsou Schumanovy rezonance

Tak, jako voda a vzduch, je znečištěné a narušené i po statisíce let téměř neměnné vlnové prostředí tepu Matky Země. Porovnáme-li obvod Země s rychlostí světla, zjistíme, že elektromagnetické vlny putující kolem jejího tělesa mohou vybudit stojatou vlnu o frekvenci 7,8 Hz. Bylo zjištěno, že právě na této frekvenci kmitají tzv. alfa vlny našeho mozku. Znamená to, že jsme do jisté míry fázově spojeni s tělesem Země.

Obsah článku: Tisíc blesků za vteřinu. Elektromagnetické vlny a sluneční cykly. W. O. Schumann. Tušení volné energie. Život a elektromagnetické vlnění. Přirozené frekvence. Harmonické frekvence. Frekvenční zařízení jsou takřka neúčinná. Slabé mikroproudy v rytmu 7,8 Hz. Elektromagnetické pulsy.

Strava bez masa způsobí vyhynutí lidstva

Strava založená postrádající maso, skončí vyhubením lidské rasy a způsobí, že z těch, kteří zůstanou naživu, se stanou slabé, nemocemi sužované trosky. Vědci vydali varování před tlakem globalistických elit směrem k rostlinné stravě. Podle vědců chudší komunity s nízkou konzumací masa často trpí zakrslostí, chřadnutím a anémií, které jsou vyvolány nedostatkem životně důležitých živin a bílkovin

Obsah článku: Maso poskytuje lidskému tělu vitamíny. Nebezpečí masa bylo vyvráceno. Veganská hnutí obvykle financují samotní globalisté. Tím, že byste se stali vegany, byste pro záchranu planety nedosáhli ničeho.

Magnetické pulsy MPG30 a případ Jesika

Magnetické pulsy působí příznivě v mnoha směrech. Každý živý organismus, lidský nevyjímaje, je na buněčné úrovni dokonalou souhrou fyzikálně chemických dějů. Provedl jsem neplánovaný test na fence Jesika. V období 1980-1989 existoval v ČSSR celosvětový projekt levné a neinvazivní léčby pulsní magnetoterapií. O pár let později, v roce 1991, byl nový medicínský protokol vycházející z poznatků československých vědců o příznivých účinků magnetických pulsů představen na americkém kongresu Dr. Beckem. Naši vědu, dlouhodobé studie a zkušenosti na kongresu Dr. Beck neuvedl.

Obsah článku: Pulsní magnetické pole Země. Účinky pulsní magnetoterapie (MPG30). Případ fenky Jesiky. Československá medicína 21. století. WWW.BECKTECHNOLOGY.CZ

Vzdušné vitamíny – jeskyně Driny

Seriál časopisu WM magazín. Dva roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Československém podzemí. Dnes uvidíte výsledky měření z jeskyně Driny na Slovensku. Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Negativní ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. Více o záporných iontech najdete zde: www.iontovydum.info

Obsah článku: Jeskyně Driny. Výsledky měření. Vápenec a datován. Podivná událost před 5.000 lety.

První průzkum chorvatských pyramid

První průzkum pyramid – třídenní fyzická prohlídka pyramid, hledání historických a geometrických souvislostí. Pyramidy jsou zarostlé trnitým porostem, několikrát jsme hledali cestu, která vždy končila v neprostupném porostu. Na vrchol stupňovitých pyramid jsme se musí mnohdy šplhat po zarostlých kamenných stupních. Pyramidy nikdo nenavštěvuje a neudržuje. Celkem jsme viděli 6 pyramid,

Obsah článku: Chorvatské pyramidy a historická fakta. Geometrie chorvatských pyramid. Průzkum pyramidy V.S.A. Průzkum pyramidy P1, P2 a P3. Sto let staré archeologické vykopávky. Puls, koloseum a kolovrat.

Původ a počátky slovanského národa

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Představitelé vědy si vytvořili vyhraněné představy o minulosti a každý jiný výsledek, popírající jejich závěry, považují za kacířský a nepřijatelný. Oficiální věda považuje za nemožné, aby jediné etnikum, o jehož dávné existenci se moc neví, vykonalo na celé zeměkouli tolik užitečné práce.

Obsah článku: Národnost. Prajazyk. Vznik jazyka. Počátek fiktivní historie Evropy. Stěhování národů. Slované. Původ Slovanů. Kdo jsou Slované? Svědectví z Dolomitů.

Více o Slovanech najdete zde → https://www.wmmagazin.cz/category/slovani/

Kamenné koule v Bosně + mapa

V Bosně můžete navštívit 15 lokalit, kde byly objeveny kamenné koule. Tvar dokonalé koule přitahuje naši pozornost již od dávných dob. Jak vznikly kamenné koule není zatím spolehlivě vysvětleno. Seznamte se s největšími objevy kamenných koulí v Bosně.

Obsah článku: Seznam lokalit. Tajemství kamenných koulí. Legendy a mýty. Odborné názory. Jak vznikly kamenné koule? Více o kamenných koulích → https://www.wmmagazin.cz/category/kamenne-koule/

Boj o životní prostředí, zdroje a existenci

V historii Země neexistuje žádný jiný velký obratlovec, jehož populace by se rozšířila tak rychle a s devastujícími následky pro další obyvatele planety. Jen v letech 1800–1930 vzrostl počet lidí z jedné miliardy na dvě, a za dalších 90 let pak dokonce na dnešních víc než sedm miliard. To s sebou samozřejmě nese spoustu problémů. Přečerpáváním zdrojů počínaje a ekologickou devastací konče. Kupodivu, naše tzv. „elity“ svůj požadavek na udržitelný způsob života neadresují těm, kteří ho prokazatelně nežijí ani trochu.

WM magazín č. 261 obálky 3 +4

 

Regenračné centrum