WM magazín č. 245

Tištěné číslo vychází 24.5.2022. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

WM magazín č. 245 obsah

40. stran

 • Posvátná geometrie staré Prahy
 • 7000 let staré chrámy v Evropě
 • Máme demokracii, nebo mediokracii?
 • Strategie mrtvého koně
 • Germánská nová medicína
 • Bob Beck – z mého výzkumu
 • Cholesterol a kardiovaskulární choroby?
 • Chlór v bazénech
 • Spojitost mezi plaváním novorozenců a dýchacích obtíží u dětí
 • Nepochopená homeopatie
 • Miliardová hra na doktory
 • Válka o vakcíny: Zapomenutá historie
 • Smrt schovaná v mrazničce
 • Ropa není fosilní palivo
 • Německý supervulkán nás může zničit
 • Veletrh v Košicích a Iontový tunel
 • Test bioenergie piva
 • V Chorvatsku byly nalezeny 8000 let staré stavby

Časopis WM magazín č. 245 ke stažení →

Posvátná geometrie staré Prahy

Fenomén jménem Praha nikdy nemůžeme pochopit, pokud se nejprve nevydáme na krátkou exkurzi do její velmi tajuplné minulosti. Pokud bychom tento výlet neprovedli, zřejmě bychom nebyli nikdy schopni pochopit co má Praha společného s egyptskými pyramidami, s výzkumy ruských vědců a třeba i s nutnou smrtí Reinharda Heindricha, nebo tajemným mnišským řádem Sat bai z indického Alláhabádu.

Obsah článku: Srdce Evropy. První zmínky o osídlení Prahy. Praha, věčný evropský klenot. Legenda přinesená z ákašických vhledů. Tajemný rituál na vrchu žiži, tj. Návrší Pražského hradu. Kněžna Libuše a její sestry jako kněžky Dianina kultu, Přemysl jako král lesa. Dianiny kulty, manželské svazky a krevní linie, jasnovidectví a zelení muži. Praha židovská. Souboj mágů. Heidrich a artefakty. Kolik znáte takových míst na zemi? Pyramid centrum Tomsk. Cheopsova pyramida. Sluneční geometrický plán
Prahy. Posvátná geometrická matrice.

7000 let staré chrámy v Evropě

Archeologové v souvislém pásmu, táhnoucím se přes celý evropský kontinent, včetně České republiky, nacházejí pozůstatky nejstarší civilizace existující v Evropě před 7000 lety. I když dosud nebyla pojmenována, je zjevné, že její důmyslné stavby jsou starší, než je oficiální stáří egyptských pyramid. Tyto mohutné stavby stály o 2000 let dříve, než egyptské pyramidy či jihoanglické Stonehenge.

Máme demokracii, nebo mediokracii?

Vládnou v dnešních „západních demokraciích“ volení politici, nebo nikým nevolení majitelé médií? Jsou ještě lidé, vystavení mediální masáži, schopni skutečně svobodně volit své zástupce? A jsou námi zvolení politici, kteří žijí ve virtuální realitě vytvářené médii, stejně jako všichni ostatní, schopni rozhodovat v zájmu svých voličů?

Strategie mrtvého koně

Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni! Když „chcípne kůň“ v profesionálním životě a prosazujeme naprosto nelogické postupy.

 

Germánská nová medicína

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před 25 lety, kdy sám, jako primář onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je stejné, a bylo. když pak zveřejnil svou vědeckou práci o původu a metodu léčení rakoviny, při níž je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen.

Obsah článku: Základní myšlenky. Konflikt nebo šok. První a druhá fáze onemocnění. Zákonitost pravorukosti a levorukosti. Metastázy neexistují.

Bob Beck – z mého výzkumu

Domnívám se, že jde o úžasný průlom a nejdůležitější lékařský objev za poslední desetiletí. Pomocí poznání se osvobodíme od nemocí, infekce a toxinů. Věřím, že tyto ověřené informace nás mohou navždy zbavit lékařů, léčiv všeho druhu, nemocnic a známých nevyléčitelných chorob, nebo dosud neobjevených. Dokonce může vymizet i rakovina, pokud obnovíme funkci imunitního systému. Zkušenost ukazuje, že 85% populace bude tyto nové informace ignorovat, nebo se jim bránit, protože řešení je příliš jednoduché, efektivní a revoluční. To také vyžaduje převzít odpovědnost za své zdraví.

Obsah článku: O co jde? Jak to funguje? Otázky a odpovědi.

Cholesterol a kardiovaskulární choroby?

Neustále nám připomínají, že nás „zvýšená hladina cholesterolu vystavuje smrtícímu ohrožení kardiovaskulárními chorobami, jako například srdeční slabostí, infarktu a mrtvicím“. Už několikrát jsem předestřel důkazy naznačující, že cholesterol není zabiják, kterého z něj udělali. Redukce cholesterolu se nejeví jako zdraví prospěšný postup. Riziko úmrtí při všech formách mrtvice ve skupině s nejvyšší hladinou cholesterolu o 77% nižší, než v nejnižší skupině.

Chlór v bazénech

Plavání v chlorovaných bazénech může způsobovat zvýšené riziko rakoviny u plavců, tvrdí španělští vědci. Sledovali genotoxické účinky 40 minutového plavání v krytém chlorovaném bazénu u 49 zdravých dospělých osob. Našli ukazatele vzrůstajícího rizika vzniku rakoviny.

Spojitost mezi plaváním novorozenců a dýchacích obtíží u dětí

Děti, které jsou nuceni plavat ve vodě, mají zvýšení riziko vzniku alergií a astmatu. Plavání dětí do 6 měsíce věku s matkami může poškodit jejich zdraví. Testům se podrobilo 30 000 účastníků. Přibližně 25 procent dětského plavání mělo do 6 měsíce věku. Výsledek studie ukázal, že existuje spojitost, mezi plaváním novorozenců a infekcemi dýchacích cest. Dráždivé látky z dezinfekcí krytých bazénů, jako je těkavý chlór, způsobují plicní onemocnění a přispívají ke vzniku astmatu u dětí.

Nepochopená homeopatie

Homeopatie je dnes zařazována do takzvané alternativní medicíny a různí vědci a lékaři ji považují za neúčinnou. Podle jejich vědy totiž účinná být nemůže, protože se v ní mnohdy nevyskytuje ani atom léčivé látky (většinou to je skoro jen voda). Opakem homeopatie (homo- podobný, pathos- nemoc bolest), je alopatie (allos- jiný, pathos- nemoc, bolest). To znamená, že homeopatie je stavěna na principu podobnosti (podobné léčí podobné) a alopatie používá jiný přístup. Dává léky, které vyvolají přesný opak té nemoci, která nás sužuje. Ale o tom až dále.

Obsah článku: Vyzdvihovány jsou jen neúspěšné případy. Neptejte se mne, jak to funguje. Jak to tedy funguje?

Miliardová hra na doktory

Jak se to na nás hraje, a nejen v případě rakovin. Rakovina nezpůsobuje těžkou nevolnost a zvracení jako chemoterapie. Rakovina není příčinou úplné ztráty vlasů jako chemoterapie. Rakovina nezpůsobuje těžké průjmy či zácpy a zhnisaná ústa, to jsou vedlejší účinky chemoterapie. A kromě nich je prémií za poslušnou účast ve hře Černý Petr, ovšem prodávaný jako žolík – spousta dlouhodobých následků, které chemoterapie prokazatelně způsobují.

Válka o vakcíny: Zapomenutá historie

Diskuse okolo očkování se zaměřují převážně na znepokojení rodičů a aktivistů a prezentují různé zastánce očkování, kteří s blahosklonným chápavým úsměvem naznačují, že i když to rodiče a aktivisté asi myslí dobře, jsou tito hlupáčci přesto na omylu. Ve všech takových diskusích jsou ale velmi často opomíjena jistá nepříliš známá fakta. Aktivisté prezentovali dlouhou řadu případů, kdy se u dosud zcela zdravých dětí projevily vážné neurologické reakce, někdy takřka bezprostředně po vakcinaci. Obhájci vakcinace bez ohledu na očividné důkazy tvrdošíjně mávají zabijáckou frází, že v těchto případech „neexistují žádné vědecké důkazy o poškození vakcínami“. Jaká je skutečnost?

Smrt schovaná v mrazničce

S pokračujícím odtáváním světových ledovců mohou roztát a uniknout i po tisíce let skryté viry, proti nimž nebudeme rezistentní. Ledovce během svého růstu mohou do svých vrstev včlenit i různé organizmy, jako například plísně, bakterie a viry. Někteří vědci si myslí, že změna podnebí by mohla pustit z řetězu prastará onemocnění, jejichž zárodky přežily zamrazeny ve „věčném“ ledu.

Ropa není fosilní palivo

Ropa není fosilní palivo. Ropa je abiotický přírodní produkt. Ropa nevznikla z mrtvých dinosaurů a pravěkých rostlin. Ropa vzniká mechanicky hluboko v podzemí, nepřetržitě, a proto je nevyčerpatelná. Ropný olej nepochází z biologického odpadu, jak nám tvrdí konvenční věda, ze zkamenělých pozůstatků dinosaurů, nebo starověké rostlinné hmoty. Ropa pochází z hlubin Země, je vytvořena biochemickou reakcí uhlovodíkových prvků (obsahují uhlík a vodík), které byly, a stále jsou, vystaveny extrémním teplotám a velkému tlaku při vývoji Země.

Německý supervulkán nás může zničit

Jestli dokážou islandské sopky změnit na dlouhé měsíce evropské klima, co by se pak stalo, kdyby se probudila některá ze sopek, které jsou přímo na starém kontinentu? Možná to brzy poznáme na vlastní kůži, protože v sousedním Německu se začíná probouzet jeden zatím poklidně spící supervulkán.

Veletrh v Košicích a Iontový tunel

Děkuji všem, kteří přišli na setkání v Košicích. Povídali jsme si nejenom o ruinách města, které prosperovalo již v době 9000 př. n. l., ale také o zdraví prospěšných iontových vitamínech – vzdušných iontech, a jak takové prostředí získat v domech. Na světě existují jeskyně a podzemní tunely s vysokou koncentrací lehkých prospěšných vzdušných záporných iontů. Prozkoumal jsem a měřil záporné ionty v Iontovém tunelu na Slovensku. Před vstupem byla koncentrace 1.880 i-/cm3, což je běžná hodnota v čisté přírodě. V hloubce cca 40 metrů je koncentrace lehkých vzdušných kyslíkových záporných iontů 982.000 i-/cm3. Když jdete dál až na konce tunelu dlouhého 260 metrů, pak se prospěšná koncentrace zvyšuje až na hodnotu více jak 2.000.000 i-/cm3. To je významná hodnota, kterou jen tak v Evropě nenajdete.

Test bioenergie piva

Poprvé jsem vyzkoušel, jestli může mít pivo svou vlastní bioenergii. Každá voda má svou bioenergii, ale jakou bioenergii má obyčejné pivo zatím nikdo neměřil. Testoval jsem dva druhy piva od různých výrobců.

V Chorvatsku byly nalezeny 8000 let staré stavby

Jedná se o nejstarší povrchový objekt v Chorvatsku. Objev v Galovo je vědeckou senzací, protože úplně mění obraz vývoje starých kultur. V severním Chorvatsku bylo doposud nalezeno více než sto osad. Nikdy se však nejednalo o kamenné stavby. Pozůstatky kamenné budovy se rozkládají na ploše sedm krát sedm metrů.

 

Časopis WM magazín č. 245 ke stažení →

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

 

Regenračné centrum