Pyramidy v Bosně

Bosenská Údolí pyramid představuje největší komplex pyramidových staveb na světě. Skládá se z bosenské pyramidy Slunce (s výškou nad 220 m je větší než Cheopsova pyramida), bosenské pyramidy Měsíce (190 m), pyramidy Draka (90 m), Chrámu Matky Země a pyramidy Lásky.

Pyramidy Slunce, Měsíce a Draka tvoří dokonalý rovnostranný trojúhelník. Vzdálenost mezi jejich vrcholky je 2.170 m. Všechny pyramidy jsou orientovány ke kosmickému severu. Padesát pět předních vědců z 13 zemí v průběhu první mezinárodní vědecké konference o bosenské Údolí pyramid (srpen 2008) konstatovalo, že bosenské pyramidy jsou archeologický jev, který vyžaduje další vědecký výzkum.

Georadarová a termická analýza potvrdila existenci chodeb a komor uvnitř pyramid.  Analýza vzorků pravoúhlých bloků z bosenské pyramidy Slunce byla provedena v odborných ústavech v Bosně, v Itálii a ve Francii. Potvrdilo se, že betonové bloky vysoké kvality byly vyrobeny člověkem. Podle radiokarbonového datování (Polsko, 2011) a pedologického rozboru (Bosna, 2006) byly pyramidy postaveny před více než 10.000 lety. Podzemní labyrint je desítky kilometrů dlouhý a skládá se z chodeb, komor a jezer.

Antropolog Dr. Sam Osmanagich představil hypotézu o existenci pyramid a podzemních tunelech v dubnu 2005. Následně založil neziskovou organizaci „Archeologický park: Bosenská pyramida Slunce“. Nadace vznikla v roce 2006 a pokračovala ve výzkumu. Bosenské Údolí pyramid se stalo nejaktivnějším archeologickým nalezištěm na světě a přitahuje každým rokem desítky tisíc turistů do Visoka, v Bosně a Hercegovině.

 

Bosenská pyramida Slunce

Se svou výškou přes 220 metrů je nejvyšší pyramida na světě. Má pravidelnou geometrii – tvar pyramidy se třemi trojúhelníkovými stranami: severní, východní a západní. Je obložena obdélníkovými bloky. Podle ústavu pro materiály z Bosny a Hercegoviny (2006-2008) a Politecnico di Torino z Itálie (2009) jsou bloky vyrobeny uměle. Vyznačují se vysokou pevností převyšující pevnost moderního betonu.

Podle státního geodetického institutu (2006) je severní strana dokonale orientovaná ke kosmickému severu s odchylkou menší než 1 stupeň. Sklon trojúhelníkových stěn k základně je 45 stupňů. Němečtí geofyzici potvrdili pomocí georadaru (2010) existenci vnitřních chodeb v několika úrovních. Fyzici z Chorvatska změřili (2006) na vrcholu pyramidy energetický paprsek o poloměru 4,5 metru. Italští a Finští odborníci detekovali (2011) ultrazvukový jev na vrcholu pyramidy Slunce.

V letních měsících pokrývá stín bosenské pyramidy Slunce stranu pyramidy Měsíce. Tento jev viditelný těsně před západem slunce ukazuje jasný astronomický vztah mezi oběma pyramidami. Pyramida je pokryta půdou a vegetací, jako stovky dalších pyramid v Číně, Mexiku a Guatemale. Podle zjištění státního pedologického ústavu, pokrývá pyramidu vrstva půdy, která je stará 12.000 let.

To dělá tuto pyramidu nejstarší pyramidou na světě. Desítky tisíc turistů z celého světa přitahuje objev bosenské pyramidy, její energie a duchovní vlastnosti. V den letního slunovratu navštíví pyramidu Slunce víc jak tisíc příznivců tohoto svátku plodnosti z celého světa.

Bosenská pyramida Měsíce

Se svou výškou 190 m je větší než Velká pyramida v Egyptě (147 m).  Konstrukci pyramidy tvoří vrstvy pískovcových kamenů (dlažeb) prokládaných hlínou. Zdroj materiálu se nachází v blízkém okolí. Hlína (jíl, glina), je vynikající stavební materiál a byla použita jako pojivo.  Je vodotěsná, současně tvoří dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Horní vrstvy jsou provedeny z lepených pískovcových desek. V archeologické lokalitě č. 20, na západní trojúhelníkové straně, byl mezi dvěma vrstvami objeven organický materiál (list). Radiokarbonová analýza, kterou provedl odborný fyzikální ústav (2011), potvrdila stáří organického materiálu: 10.350 př. n. l. To je vědecké potvrzení stáří bosenské pyramidy Měsíce, která vznikla dřív, než starověky Sumer, Babylon a Egypt.

Na univerzitě v Zenici bylo potvrzeno (2007), že pískovcové desky a dlažby mají různou tvrdost a pórovitost. To znamená, že byl použit pískovec z různých lomů. Pískovec je dodnes využíván jako stavební materiál pro své vynikající vlastnosti. Pod pyramidou se akumuluje spodní voda, která je spojená s podzemními jezery pod bosenskou pyramidou Slunce a Draka.

Podzemní labyrint Ravne

V rámci bosenského Údolí pyramid byla postavena obrovská síť podzemních tunelů, křižovatek, komor a vodních akumulací. Objev labyrintu předpověděl objevitel bosenských pyramid Dr. Sam Osmanagich ve své knize v říjnu 2005. Svůj předpoklad založil na podobných případech v Egyptě, Číně a Mexiku. Do té doby byl úzký vstup a jeden tunel považován za „přírodní jeskyně“.

Vytrvalou prací prokázala Nadace existenci složitého labyrintu, který je dlouhý desítky kilometrů. Vzdálenost od vchodu k bosenské pyramidě Slunce je 2,9 km. Jsou zde vidět dvě kulturní vrstvy: před více jak 12.000 lety to byli původní stavitelé labyrintu (ve stejné době, kdy se stavěly pyramidy) a civilizaci, která uzavřela tunely a komory před 5.000 lety. Při stavbě labyrintu bylo odstraněno tisíce tun materiálu. Ten byl později použitý jako stavební materiál pro výrobu betonu, kterým je obložena bosenská pyramida Slunce.

V labyrintu neexistuje žádné negativní záření. Kosmická ani přirozená radioaktivita, nebo negativní energie z podzemních vod. Proto je labyrint Ravne jedním z nejbezpečnějších míst na planetě využívaných pro ochranu zdraví. Nadace provádí odstraňování (čištění) zasypaných chodeb, statické zajištění dřevěnými podporami prehistorických tunelů, které vedou k bosenské pyramidě Slunce (jihovýchodním směrem).

Cirkulace vzduchu je perfektní a umožňuje normální dýchání po celou cestu. To je možné díky různým výškám stropů, které způsobují tlakové rozdíly a proudění vzduchu pracuje jako přírodní ventilátor. Sklon tunelů je 1,5 stupně. Stejný sklon dnes používáme pro odvod vody. Koncentrace záporných iontů je desetkrát vyšší, než běžný průměr. Vzduch je čistý, bez bakterií a virů. To vysvětluje proč je pobyt uvnitř podzemního komplexu prospěšný pro lidské zdraví.

Podzemní chodby KTK

Podzemní chodby byly znovu objeveny v roce 2006 v blízkosti řeky Bosny. Nadace vyčistila a zabezpečila 150 m stávajících chodeb. Výška tunelů je 3 metry a šířka 2,5 metru. Byly zde nalezeny fragmenty několika kamenných kruhů. Jedna z existujících chodeb vede k bosenské pyramidě Měsíce a druhá ve směru bosenské pyramidy Slunce pod řekou Fojnica. Podzemní komora byla objevena v roce 2007. Během prací docházelo k zaplavování chodeb a výzkumy byly z bezpečnostních důvodů zastaveny.

Mohyla ve Vratnici

Umělý kopec je nazýván také jako Královská mohyla. Kuželovitá stavba se nachází pouhých 5 km od pyramid. Byla postavena kombinací dvou vrstev megalitických bloků-betonu a hlíny. Výška mohyly je 32 metrů nad úrovní silnice. Megalitické bloky dosahují hmotnosti více jak 10 tun.

Podle georadarového screeningu (2007) provedeného německými geofyziky, se uvnitř nachází řada podzemních chodeb. Geologické vrty (2009) potvrdily následující: v hloubce 54 až 56 m byl nalezen podzemní betonový strop (?), v hloubce 56 až 59 m dutý prostor (komora?), v hloubce 59 až 61 m beton (základy?). V hloubce 61 až 70 m přírodní pískovcové vrstvy. Analýza vzorku provedená ve Francii (2009) prokázala přítomnost geopolymerního cementu použitého jako umělé pojivo. Geopolymer, to je beton bez použití moderního portlandského cementu.

Tým chorvatských fyziků zjistil (2010) elektromagnetický jev – energetický paprsek 28 kHz vycházející z vrcholu mohyly. Existence energetického paprsku v této prehistorické stavbě se stává turistickou atrakcí.

Do bosenského údolí pyramid jezdím pravidelně od roku 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy. Poslední roky jezdím do Bosny několikrát za rok s Novým cestovatelm z.s. Pojeďte se mnou, teším se na vás.

JIří Matějka

Regenračné centrum