Další setkání na pyramidě Pálava

Na Velké Slunečné nejsou viditelné podzemní chodby, nebo jeskyně. Je možné, že zde kdysi existovaly, ale byly zahrnuty při budování teras. Na sousední Růžové hoře, která nebyla terasovitě upravena, jsou vidět závrty a krasová okna. Dá se předpokládat, že Dunajovické kopce mají podzemní systém chodeb a tunelů.
Převážná část území je vzhledem ke své geomorfologické stavbě charakterizována výrazným nedostatkem jak povrchových, tak i podzemních vod. Vyjímku tvoří oblast Dunajovických kopců. Pod Růžovou horou jsou podzemní prameny. Růžová hora sousedí s Velkou Slunečnou, pod kterou proudí podzemní vody do Dunajovického potoka.
Regenračné centrum