Artefakt z labyrintu Ravne

V podzemním labyrintu Ravne jsem objevil kámen, ve kterém byl kovový předmět. Podivný artefakt byl nalezen hluboko v podzemí, kam lidská noha nevkročila tisíce let. Dnes je vystavený v muzeu vedle vstupu do podzemí.  Pokud si na něj chcete sáhnout, pojeďte se mnou do Bosny, do údolí pyramid. www.novycestovatel.cz/aktualmi-cesty

Podzemní chodby pod pyramidou Slunce

Labyrint Ravne je podzemní komplex prehistorických chodeb v bosenském Visoku. Vstup do labyrintu se nachází 2,5 kilometru od pyramidy Slunce. Od roku 2006 se podařilo Nadaci Archeologický park „Bosenská pyramida Slunce“ vyčistit stovky metrů chodeb. V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové megality a bloky s neznámým písmem, které připomínají runy. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a megality jsou umělého původu.

Objev artefaktu z labyrintu Ravne

Do bosenského údolí pyramid ve Visoku jezdím od roku 2006. Každý rok jsem měl možnost sledovat archeologické práce a nové objevy. V říjnu 2015 jsem navštívil labyrint Ravne s přáteli. Při průzkumu chodeb nás zaujal kámen v hromadě materiálu u jedné z bočních chodeb nedaleko megalitu K2. Kámen o velikosti přibližně 50 centimetrů byl slepenec malých různobarevných oblázků.

Igor Bárta, prezident ESA (Evropské suiseki asociace) popisuje svůj objev: „Kámen byl natolik zajímavý, že jsem ho uložil do batohu a pokračoval v další prohlídce podzemního komplexu Ravne. Večer, na hotelovém pokoji, jsem si kámen prohlížel. Oblázky po obvodu začaly odpadávat, zatímco jeho střed byl pevný. V pevném jádru kamene byl podivný objekt, který připomínal ohnuté železo. Nebyl jsem si jistý co to může být.“

Během dalších dní jsme společně s Igorem Bártou navštívili archeologické nálezy na bosenské pyramidě Slunce, pyramidu Měsíce a prozkoumali mohylu ve Vratnici. Vzpomínám si na moment, kdy se mě Igor ptal, jestli byly v labyrintu Ravne objeveny nějaké pracovní nástroje z kovu. Jeho dotazu jsem tehdy nevěnoval pozornost – má odpověď byla, že nevím o žádném podobném nálezu.

Po příjezdu zpět do Brna v České republice, mě Igor předal kámen z labyrintu Ravne se slovy: „to zřejmě nebude obyčejný kámen, nalož s ním jak uznáš za vhodné.“ V ten moment jsem ještě netušil, jak vzácný prehistorický artefakt mám v ruce. Na druhý den jsem telefonicky informoval Dr. S. Osmanagiche o tomto zajímavém nálezu.

Artefakt z Ravne

Z původního slepence oblázků zůstal pouze jeho pevný střed. Kovový předmět je obalen kamínky různých barev, které běžně vidíme na stěnách v labyrintu Ravne. Jako první jsem zkoušel, jestli je artefakt z Ravne citlivý na magnetické pole. Po přiložení k magnetu s ním zůstal pevně spojený! To znamená, že předmět uvnitř kamene je ze železa.

První nedestruktivní testy

Požádal jsem o spolupráci odborníka z metalurgie kovů, který provedl několik měření laboratorním přístrojem DELTA X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER. Účelem zkoušky bylo analyzovat nedestruktivní metodou složení kovového předmětu. Přístroj DELTA X-RAY dokáže spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb analyzovat také prvky jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh.

Hodnoty měření jsou vidět na obrázcích. Celkem jsem provedl 6 kontrolních analýz s překvapivým výsledkem. Artefakt z labyrintu Ravne obsahuje 97,15 – 98,18 % železa (Fe), obsah mědi (Cu) je 0,75 – 1,76 %. Měď není běžná přísada moderního železa. V artefaktu byly zjištěny další prvky: Mn mangan (0,34 – 1,09 %), Co kobalt (0,6 – 0,88 %), Cr chrom (0,09 – 0,13 %) a další prvky, Ni – 0,32%, Mo – 0,02 %, Ti – 0,12 % a Zr zirkon – 0,031 %.

Oslovil jsem odborníky na ocelové konstrukce. Potvrdili, že složení slitiny artefaktu z Ravne nevyhovuje žádné moderní normě pro výrobu ocelových slitin. Příměs manganu se dnes používá pro zlepšení odolnosti pracovních nástrojů. Chrom je do moderních slitin přidáván teprve nedávno. Měď není používána v dnešní metalurgii vůbec.

Srovnání artefaktu z Ravne s moderní slitinou

Rozhodl jsem se provést srovnání artefaktu z Ravne s moderní železnou slitinou. Pro kontrolní test jsem použil železo české výroby staré víc jak 50 let (CZ). Zkorodovaná skoba obsahuje Fe 98,84 %, Mn 0,44 %, Cu 0,18, Zn 0,20 %, Co 0,34 %. Druhý kontrolní test byl proveden na starém železném prvku, který jsem našel pod známým mostem v Mostaru (BiH). Železný drát obsahuje Fe 99,46 %, Mn 0,25 %, Cu 0,17 %, Zn 0,12 %. Kovový drát z Mostaru odpovídá složením modernímu železu podle normy č. 11 523. Jedná se o konstrukční ocelovou výztuž mostu, který byl zničen v roce 1993.

Z výsledků je zřejmé, že artefakt z Ravne má jiné složení, než moderní železná slitina.

Objev, který nezapadá do oficiální historie lidstva

Kovový artefakt z Ravne byl nalezen hluboko v podzemí, kam lidská noha nevkročila tisíce let. Existují dva výklady nejranějších dějin lidstva. Oficiální věda tvrdí, že vývoj probíhal plynule. Druhý výklad vypráví o existenci vznešených civilizací, které zničila hrůzná katastrofa. Objevy kolem náhle zmizelých civilizací mají jistou pikantní příchuť obzvlášť v těchto dnech, když se naše civilizace chystá zničit sama sebe prostřednictvím devastace životního prostředí, přelidnění a bezuzdné ekonomické dravosti. Možná, že v této jedinečné chvíli včas dostaneme důležitou lekci od vzdálených předků. Možná jsme ji dostali právě nyní – v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.

Další analýzy artefaktu z labyrintu Ravne

V Sarajevu osobně předal artefakt z labyrintu Ravne Dr. S. Osmanagichovi. Pro veřejnost bude vystaven v muzeu Nadace Archeologický park „Bosenská pyramida Slunce“ ve Visoku. Další odborné analýzy budou pokračovat.

Mapa labyrintu Ravne s vyznačenými místem nálezu (modře).

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

 

Regenračné centrum