WM magazín Skryté skutečnosti č. 201

Číslo vyšlo 2. 10. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín č. 201 – obsah

Mýtus o chemoterapii zbořen

Nový výzkum ukončil až dosud převládající mýtus o tom, že chemoterapie likviduje rakovinu. V protikladu s tímto přesvědčením vědci z Harvardské a assachusettské univerzity zjistili, že tyto jedy sice mohou působit na zbrzdění růstu buněk v nádorech, ale zároveň vyvolávají závažná poškození kmenových buněk, po kterém následuje další šíření rakoviny.

V rámci tohoto projektu vědci systematicky sledovali na ovocných muškách, jak chemoterapie ovlivňuje tělesné buňky. K testům byl používán druh mušek Drosophila, kterým byl přidáván lidský gen vyvolávající rakovinu a tento aktivoval jejich střevní kmenové buňky. Jak se ukázalo, mušky byly výbornou volbou pro tento druh testování, protože jejich vnitřní prostředí umožňuje snadné vyhodnocování dělení nebo umírání kmenových buněk, vystavovaných vnějšímu působení. Ve vztahu k chemoterapickým lékům mušky slouží jako optimální objekt pro extrapolaci dat, aby se zjistilo, jak by na tyto chemikálie reagovaly lidské buňky. Výzkumný tým obdržel z Národního institutu pro rakovinu (National Cancer Institute – NCI) k testování celkem 80 současně používaných léků pro chemoterapii. Podle výsledků testů vědci identifikovali mnoho nových sloučenin schopných zmenšovat nádory, aniž by způsobovaly škodlivé vedlejší účinky (mezi takové patřily např. extrakty používané v tradiční čínské medicíně) …

Léčba rakoviny prostaty víc škodí, než pomáhá

Z nových výzkumů neustále vychází najevo, že „tradiční“ způsoby léčby – obzvláště v případech rakoviny – mohou ve skutečnosti napáchat více škody než užitku.

Jeden z posledních důkazů pochází z výzkumné studie, zpochybňující způsoby léčby jedné z nejběžnějších forem rakoviny u mužů – rakoviny prostaty. V detailní části popisu studie se uvádí toto: „Dosud nejrozsáhlejší testy s náhodným výběrem nemocných s rakovinou prostaty odhalily, že standardní chirurgická léčba tohoto onemocnění je neefektivní.“ Autoři této studie porovnávali metodu radikální prostatektomie (chirurgického odejmutí prostaty) s přístupem „ostražitého vyčkávání“ (watchful waiting), jenž v důsledku znamená úplnou nečinnost. Závěr byl takový, že operace nepřináší žádné prodloužení života. V rozhovoru s reportérem sdělil vedoucí výzkumného týmu (jenž si nepřál být jmenován) toto: „Jedinou racionální reakcí na tyto výsledky v případech pacientů s rakovinou prostaty by měla být nečinnost.“ Proti racionálnímu přístupu ‚vyčkejme a uvidíme‘ (wait and see) jsou stále někteří lékaři v opozici …

Obsah článku: Není to rakovina. Citováno z deníku the Independent.

Očkovat nebo infekcím volný průběh?

Očkovat nebo ponechat dětským infekcím volný průběh? Jako příklad vědeckého bádání v této problematice lze uvést třeba rozsáhlou japonskou studii, která proběhla v roce 2015. V ní se došlo k závěru, že spalničky a příušnice, které děti prodělají, mají výrazně protektivní účinky před smrtelnými srdečními příhodami a mrtvicemi v dospělosti. V rámci této studie bylo několik let sledováno více než 100 000 mužů a žen ve veku 40–79 let, aby se u nich stanovila pravděpodobnost úmrtí na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění. Z tohoto pozorování vyplynulo, že muži, kteří v dětství prodělali spalničky, vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s těmi, kteří se s tímto onemocněním nesetkali. U mužů s prodělanými příušnicemi se zase prokázalo, že mají menší pravděpodobnost úmrtí na mrtvici. A muži, kteří prodělali obě dvě onemocnění, mají navíc ještě i snížené riziko úmrtí na srdeční infarkt. Také ženy, které v dětství měly spalničky i příušnice také vykazují výrazně nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a jsou i podobně odolnější proti mrtvici …

Obsah článku: O souvislostech. Souvislost mezi vakcínami a rakovinou. Závěrem.

Co znamená slovo PIRILLO?

Pirillo je původní název města Přerov. Původní přerovský „hrad“ měl tvar obdélníka předpokládaného rozměru 22 x 11 m, s podélnou osou ve směru sever – jih. Dnešní královský hrad v Přerově v počáteční fázi výstavby, na přelomu 12. – 13. století, patrně pokryl celou plochu předchozího hradištního osídlení. Hradisko bylo vybudováno na severozápadním okraji travertinového kopce, na skalním bloku zvaném Ostrožeň. Podélná kamenná stavba byla obehnaná zděnou fortifikací, která ji chránila a oddělovala od ostatní plochy areálu bývalého hradiska. Objekt byl blízko řeky, ale přesto v nezáplavovém území. Brod a část říčního koryta tak byly pod kontrolou tětivových zbraní. Podle nejnovějších studií je nesprávně užíván pojem „hradiska“. Ve skutečnosti jde o prastaré chrámy, které budovala doposud odborníky nepojmenovaná civilizace před 7000 lety! Více informací najdete v článku Nepopsaná civilizace v Evropě, v tomto čísle Je zřejmé, že název „Přerovský hrad“ je novodobé pojmenování, které nemá nic společného s původní historií travertinového kopce nad řekou Bečvou. Pravděpodobně prvním původním názvem dnešního Přerova je Pirillo a pochází z období 4800 př. n. l. …

Obsah článku: Pirillo je původní název města Přerov. Co je kruhového ve slově Pirillo? Na počátku byl jen jeden jazyk.

Žijúce obrie humanoidy?

S obrami sa môžeme stretnúť v starovekej mytológii, v legendách mnohých národov. Spomína ich aj samotná Biblia. Prečo figuruje práve táto bytosť tak často v ľudových rozprávkach na všetkých kontinentoch? Je príbeh o Dávidovi a Goliášovi aj ostatné legendy len výmyslom ľudskej fantázie?

O možnej existencií teraz žijúcich obrov rozpráva Varga Zoltán, geológ (vedúci Kultúrneho spolku Jána Móricza v Maďarsku). Bol účastníkom expedície po stopách Jána Móricza v Ekvádore v roku 2014. Snažili sa nájsť stopy umelo vytvorených chodieb, podzemných priestorov a dokázať možnú existenciu kovovej knižnice dávnej civilizácie. Varga Zoltán takto opisuje svoje zážitky z expedície:: Štyria z tímu sa vybrali preskúmať predný úsek jaskynného systému. Plazili sa cca 1,5 hodiny v zabahnených obmedzených priestoroch, kým nenarazili na väčší priestor. Po návrate mi podali fotoaparát, s poznámkou: pozri si fotky! Medzi fotkami sa nachádzala čerstva stopa humanoida. Na prvý pohľad stopa bola veľká, mierka malá. Po prepočítaní sa zistilo, že stopa má 40 cm. Keď zohľadníme priemer veľkosti človeka a jeho stopy, vychádza veľkosť tvora na 280 cm …

Obsahu článku: Môžu byť dôkazom existencie obrov? Obri v Tatrách. Žijúci obri. Kovová knižnica dávnej civilizácie. Stretnutie s gigantmi. Expedícia 2016. Áno vieme o nich.

Šest otázek k prastaré civilizaci

V současnosti stojíme před bezpříkladným zlomem v lidské historii. V posledních letech se utvořily dvě verze dávné historie. Jedné budeme říkat „alternativní“, na tu druhou se budeme odvolávat jako na „oficiální“. První se zabývá úvahami nad různými anomáliemi a pokouší se dát nějaký smysl souboru důkazů, například časovým přehledům či pyramidám, proč byly postaveny, kým a kdy. Druhá provádí vykopávky, katalogizuje střepy hrnčířských výrobků, a pokouší se obhájit názor, že neexistují žádné sporné otázky a prakticky všechno už je vysvětleno. Jednu chvíli, možná ještě tak před patnácti lety, to vypadalo, že mezi oběma tábory probíhá jakýsi neformální dialog. Všechno se změnilo poté, co egyptology vyhnala na stráž velká polemika ohledně nového datování sfingy.  Žádný dialog se nekoná a v diskusích už se nenosí rukavičky. Zastánci „oficiální“ historie zaujímají ke všem otázkám stále sílící politický a ideologický přístup. Teď už nepředkládají jen prohlášení o historických „pravdách“, ale veřejně odsuzují a ostouzejí každého, kdo se odváží vzdorovat jejich oficialitě.

V této souvislosti chceme nabídnout několik příkladů dokazujících, že „učenci“ ovládající vysokoškolské a akademické instituce jednoduše odmítají myslet …

Obsah článku: Precizní architektura Velké pyramidy. Tajemství zůstává neodhaleno. Stojí za původem psů biogenetické inženýrství? Stavební inženýrství v Mohenjo Daro. Sumer jako vůdčí civilizační zdroj. Teotihuacan – další svědectví výjimečné technologie. Špičková technologie v Peru doby kamenné.

Klimatické periody roku – říjen

Seriál Klimatické periody roku – leden až prosinec – připravil pro časopis WM magazín Skryté skutečnosti klimatolog Jiří Svoboda. Současné klimatické podmínky můžete snadno porovnávat se starými pranostikami.

Pranostiky bezesporu patří k oněm dokladům lidové slovesné tvorby, ve kterých je obsažena zkušenost a moudrost celých generací. Zatímco meteorologie velmi pracně a zdlouhavě dokumentovala změny počasí v klimatických obdobích roku, lidové pranostiky o tom již dávno věděly. V mnoha případech dokázaly vydělit jednotlivá přirozená klimatická období daleko přesněji a jemněji, než pozdější meteorologická schémata.

Rozumem ke zdraví

Oblíbený pediatr, specialista na čínskou medicínu MUDr. Petr Lukeš nekouká na televizi, neumí pustit počítač a v noci čte. Poté, co předal svou boskovickou pediatrickou praxi zahájil důchod lyžováním v Alpách. Práce má přesto nad hlavu. Jeho velký celoživotní koníček – čínská medicína – dnes nabývá na významu. Řada lidí se vyhýbá alopatické (klasické, školské) medicíně a nechce brát léky, které v těle sice potlačí problém, ale způsobí jiný. A tak vyhledávají alternativní metody. Doktor Lukeš by nemusel vůbec spát. Tolik lidí má problémy, s nimiž jim alopatická medicína nedokáže pomoci …

Obsah článku: Jak se cítí čerstvý důchodce? Přestanete někdy pracovat? Jaký režim má váš den? Co vám to dalo? A co takhle televizní zpravodajství, noviny? Také vyrábíte léčivé přípravky… Kdo vás to naučil? To vás asi taky stojí hodně času. A co tak nějaká kultura? A co dovolená? Vaši pediatrickou praxi v Kunštátě převzal váš syn. Přebírá i vaše alternativní způsoby? Povídejte. Vy vlastně patříte k průkopníkům akupunktury a čínské medicíny u nás. Jaké jsou dnes mezi populací nejrozšířenější choroby? Jak s touto skutečností pracuje lékařská veřejnost? Co mají dělat lidé, kteří mají špatnou zkušenost s lékaři a nevěří jim? O parazitech toho zatím moc nevíme Cestování může přinést nebezpečí přes všechna opatření – tedy evropský servis a sterilitu v hotelích? Pořád hledám radu pro lidi. Chodí po doktorech a jsou z nich zmatení. Co mají dělat? Vedle těch informací, které jste teď podal, byste měl podat informace relevantní tak, aby si lidi neřekli – vždyť on je úplný magor. Lukešovo desatero nedoporučených potravin

10. setkání na Kótě zulu 664

V pátek a v sobotu 7–8.9.2018 proběhlo již 10. setkání na Kótě zulu 664. V pátek 7.9.2018 se uskutečnila první neformální beseda na Soukromé riviéře Olša u Markušovců. Po přednášce jsme večer společně navštívili Iontový tunel. V sobotu 8.9.2018 se uskutečnilo veřejné setkání pod kótou zulu 664. Na setkáních se nás sešlo víc jak 100 přátel. Pyramidální kopec Kóta zulu 664 a Iontový tunel navštěvují denně desítky lidí pro jeho ozdravné účinky. Lidé zde hledají zdravotní alternativu. Mnozí tam chodí opakovaně. Vysoká koncentrace záporných iontů v Iontovém tunelu vám může skutečně pomoc. Máte osobní zkušenosti t Iontového tunelu? Napište: jirimatejka@wmmagazin.cz Všechny informace od počátku objevu Kóty zulu 664 najdete na webových stránkách našeho veřejného projektu www.kotazulu664.sk

Obsah článku: Kontrolní měření záporných iontů. Prospěšné záporné ionty. Doba plastová. První beseda na Soukromé riviéře Olšo pod Kótou zulu 664. Fenomén Kóta zulu 664. Vážné problémy na Kótě zulu 664. Jak dál s Iontovým tunelem?

Italská Gíza – pyramidy v severní Itálii

Ukázka z nové knihy Naše fantastická minulost. Velký zájem veřejnosti vzbudil nový archeologický nález v severní Itálii. Na satelitních fotografiích byly u Montevecchio objeveny tři pyramidy. Na základě našeho průzkumu jsem trojici pyramid u Montevecchio pojmenoval Italská Gíza. Italská Gíza byla postavena před tisíci lety podle univerzálního plánu. Jsou to první italské pyramidy a jejich rozměry jsou vskutku působivé. Nejvyšší pyramida je 70 metrů vysoká. Jak ukázaly nedávné vykopávky, jedná se o stupňovité stavby. Tři pyramidy jsou pokryty hlínou, zarostlé vegetací, proto vypadají jako obyčejné kopce. Sklon pyramid je 42° až 43° a mají orientaci k souhvězdí Orion, tak jako pyramidy v Gíze. Doba jejich vzniku není známá. V okolí pyramid nebylo nalezeno nic, co by pomohlo přesnějšímu datování. Podle odborníků „není známa žádná starověká civilizace té doby, schopná vytvořit podobné stavby. Lidé, kteří zde žili, byli převážně lovci a sběrači.“ Zdá se, že učenci podceňují schopnosti lidstva.

Knihu Naše fantastická minulost je možné objednat v eshopu: www.wmmagazin.cz/eshop, nebo e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo TEL/SMS: +420 777 770 609.

Vitamin C – obecně

Ačkoliv příčina a léčení kurdějí jsou známy přes dvě století, statistiky ukazují, že ¾ obyvatel ČR má denní příjem vitaminu C menší než 70 mg.

Přírodní zdroje vitamínu C lze najít v takových potravinových tabulkách, které se zabývají výživou. Např. citrusové ovoce, šípky, papriky a řada jiných, poněkud méně je v rajčatech, kapustě, jahodách. Jednou z jeho funkcí je pomoci tvořit a udržovat kolagen. Drží dohromady všechny buňky v těle, jehož vazební tkáň dává jednotlivým tkáním těla sílu a pružnost; ačkoliv vitamin C je nutný k tvorbě kolagenu, je zároveň nutná přítomnost vápníku jako katalyzátoru. Při nedostatku vitaminu C je kolagen nedostatečně kvalitní a do těla snadno vniknou a šíří se v něm viry, jedy, toxiny, nebezpečné drogy, alergeny a jiné cizí materiály. Dostatek vápníku a vitamínu C umožňuje tvořit kvalitní kolagen, který nedovolí těmto cizím látkám vstoupit do buněk …

Obsah článku: Nedostatek vitaminu C. Nepostradatelný vitamin C. Přirozené zdroje vitaminu C. Přírodní a syntetický vitamin C. Obsah vitaminu C v zelenině a ovoci. Vitamin C a různé nemoci. Užívání vitaminu C.

Seriál o ozdraví pro časopis WM magazín Skryté skutečnosti od Václava Pospíšila, podle knihy Zdraví, náš životní úděl. V předchozích číslech již vyšlo: WM magazín č. 200 – Co lékaři nevědí, WM magazín č. 198/199 – Vitamíny skupiny B.

WM magazín č. 201 ke stažení

Regenračné centrum