Údolí kamenných koulí v Kazachstánu

Kazachstánské koule, energie a jak vznikly?

Jiří Matějka

Kazachstánská oblast Mangystau, poblíž hranic s Turkmenistánem a Uzbekistánem, je obrovské prázdné místo. Celkem pokrývá 165 600 čtverečních kilometrů, oblast je větší než Anglie. V údolí pod posvátnou horou Šerkala byly objeveny kamenné koule.

Kamenné koule s průměrem 4-5 metru patří k největším na světě. Tyto podivuhodné koule z písku, vápence a jílu mají různé velikosti a barvy. Uvnitř každé z nich je jádro z tvrdého materiálu. Vnější obal pod horkým Kazachstánským sluncem tisíce let praská a odpadává. V koulích byly detekovány minerály kalcit, pyrit, chalcedon, železnaté uhličitany, sulfáty a vysoký obsah oxidu křemičitého.

Kamenné koule pod posvátnou horou Šerkala

Některé kamenné koule jsou zapuštěné v terénu, jiné jsou obnažené působením horkých větrů. Údolí s kamennými koulemi je vápencové, stejně okolní bizardní krajina. Na tomto místě si připadáte jak na jiné planetě.

Důležitým poznatkem je, že se kamenné koule nacházejí v jedné výškové úrovni kopírující dnešní sklon terénu. To napovídá, kdy a jak mohly koule vzniknout. Oblast se nachází na území geologického zlomu. K vyzdvižení mořského dna a zvlnění terénu došlo při nedávném zemětřesení, tvrdí odborníci. Dno mělkého moře bylo vyzdviženo i s koulemi do dnešní výšky, kde je objevujeme. Tato událost se mohla odehrát před pár tisíci lety.

Jak vznikly kamenné koule?

Kamenné koule byly objeveny na celé naší planetě. Kolem jejich vzniku existuje mnoho teorií. Jak mohly kamenné koule vzniknout? Byly vyrobeny uměle, nebo jde o přírodní proces? Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden moment, během krátkého okamžiku! Vysvětlení může být velmi jednoduché.

Tektonické procesy v zemské kůře jsou doprovázeny elektrickými výboji. Bleskový výboj je v podstatě plazma, která se po dopadu na zem rozprskne na všechny strany. Na koncích plazmových hadů nastane výbuch a vznikne kulovitá dutina. Tato dutina je časem penetrována okolním materiálem – tak vznikly koule, které dnes objevujeme. Například v Mexiku jsou koule žulové a čedičové, v Bosně jílovité, u Čadce na Slovensku z pískovce. Ve všech případech šlo o stejný přirozený proces. Je velmi pravděpodobné, že kamenné koule na celém světě vznikly působením elektrického výboje.

Velké bleskové výboje vznikají při zemětřesení, vulkanické činnosti, nebo přiblížením vesmírného tělesa k Zemi. Pokud se k Zemi přiblíží dostatečně velké těleso, vznikají tzv. kosmické blesky, kdy si obě tělesa vyměňují elektrický potenciál. Již samotné přiblížení cizího kosmického tělesa způsobí na Zemi posuny pevnin, vulkanickou činnost a zemětřesení. Kosmické blesky mohou být skutečnou příčinou vzniku kamenných koulí. Následné pohyby a doznívající zemětřesení vyneslo kamenné koule do dnešních výšek. Tato událost se odehrála před asi 5.000 lety na celé naší planetě.

Energie kamenných koulí

Kamenné kole jsou celosvětový fenomén. Lidé je vyhledávají a čerpají z nich energie. Pokud kamenné koule vznikly působením mohutného elektrického výboje, může být v nich část energie dodnes zachovaná. Koule obsahují stopové prvky různých minerálů, které v okolní hornině nebyly zjištěny. Například železo a křemík obsažené v Kazachstánských koulích jsou piezoeletrické prvky, proto citliví lidé vnímají u koulí různé energie.

Kamenné koule mohou skutečně působit na živé organizmy. Pomocí citlivého přístroje na měření bioenergie jsem testoval několik dobrovolníků u kamenných koulí v Bosenském Zavidoviči. Z testu je patrné, že již krátkodobý pobyt u kamenných koulí zvýšil životní energii až o deset procent.

O kamenné koule se zajímám od roku 1989. Viděl jsem mnoho míst a nových objevů. První díl dokumentu jsem nazval Z Argentiny až na Aljašku. Pokud se vám video líbí, podpořte nás předplatným časopisu WM magazín. Děkuji. → předplatné

První díl dokumentu o kamenných koulích Z Argentiny až na Aljašku najdete zde →

Připravuji druhý díl dokumentu o kamenných koulích, který má název Z Austrálie na Kavkaz, který zveřejním během prázdnin.

Jak vznikly kamenné koule se dočtete v knize Naše fantastická minulost. V knize najdete víc jak 40 míst s kopulemi z celého světa, včetně popisů a výkladů odborné i laické veřejnosti. → http://wmmagazin.cz/eshop/domu/61-nase-fantasticka-minulost.html

Pojeďte se mnou do Bosny, kde jsou největší nálezy kamenných koulí v Evropě. Na místě vám vysvětlím, jak vznikly: Poznávací cesty s Novým cestovatelem → www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty 

Regenračné centrum