Obchodní podmínky

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Obchodní podmínky, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 01. 01. 2009

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!

Obchodní podmínky

wmmagazin.cz/eshop
Jiří Matějka
Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21

Prodejce nabízí na stránkách wmmagazin.cz/eshop pouze nové a nepoužité zboží.
Záruka je na veškeré zboží 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
Uvedené ceny jsou pro spotřebitele konečné.
Reklamace se řídí dle reklamačního řádu.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému wmmagazin.cz/shop jsou závazné s výjimkou dlouhodobých předobědnávek u nichž je nezávaznost výslovně 
uvedena. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému wmmagazin.cz/shop, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o 
kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

B. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží od smluvního přepravce. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat doporučeně zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zákazníkem). Zásilka musí být zaslána obyčejně nebo doporučeně, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 
Z částky vrácených peněz prodávající odečte náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy dle par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu zboží zákazníkovi a poplatky za vrácení peněz).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) nelze uplatnit při nákupu na firmu (zadáním IČa). Smluvní vztah se v takovém případě řídí obchodním zákoníkem.

C. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.