Multifunkční generátor (r4)

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: ÚVOD, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 04. 08. 2009

Novinka - multifunkční frekvenční generátor BG3. Za jednu cenu získáte hned tři žádané funkce v jednom zařízení.Elektromedicína, vědecká disciplína budoucnosti

Celá věc je přímo úžasně prostá. Během čtyř až pěti let byl zdokonalen a ověřen originální, na elektronice spočívající postup i technologie, která dokáže bojovat nejenom s rakovinou.

Vývoj unikátního zařízení byl dlouhý. Zjistili jsme přitom, že technologie elektrifikace byla používána již sty lety. Podobných procedur existují historicky desítky - například patent (US # 4665898) z 19. května 1987. Proč to nevíte? Proč vám to žádný lékař neřekne? Zeptejte se ho na to sami

Nabízíme vám možnost jak posílit imunitní systém. Už nikdy nebudete bojovat s rýmou den co den. Už nikdy neztratíte možnost pracovat. Je to ta nejlepší investice, kterou můžete pro své zdraví udělat.

Slabý elektrický proud viry sice přímo nezničí, ale zasáhne složky jejich vnějšího proteinového pláště tak, že viry nemohou vytvářet reverzní transkriptázu, enzym nezbytný k napadení lidské buňky. Reverzní transkriptáza virům umožní vstoupit do lidských T–buněk (CEM– SS) kde spustí mašinerii reprodukce DNK. Poté, co využijí hostitelských buněk k vlastní reprodukci na tisíce nových virů, naběhlá buňka (nyní nazývaná syncytiální nebo obří buňka) praskne a vychrlí svůj zákeřný obsah do krevního oběhu nebo lymfatického systému. Tak se tyto viry šíří, ovšem bez reverzní transkriptázy nemohou hostitelskou buňku napadnout a stávají se zranitelnými vůči zbraním imunitního systému. (Detaily experimentů jsou popsány v žádosti o udělení patentu podané doktorem Kaali.)

Dr. Walter Schnitder na výše uvedený článek v Science News upozornil svého přítele Roberta Becka. Beck, zkušený elektroinženýr, prostudoval příslušný patent a rozhodl se, že se pokusí terapii duplikovat neinvazivním způsobem – to znamená použitím elektrického proudu z vnějšku, bez zásahu do těla. Rozhodl se nasadit elektrody přímo na kůži nad tepnami a žilami probíhajícími dostatečně blízko u povrchu. Napadlo ho totiž, že proud 50 – 100 mikro ampér může vzniknout přímo v tepně elektromagnetickou indukcí, což by umožnilo, aby elektrody po celou dobu terapie zůstaly na povrchu těla, bez nutnosti implantace. sonna


Nová zkušenost od uživatelů BG3
POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ V GENERÁTORU BG3

Jak ušetřit za drahé baterie!
Na základě zkušeností od uživatelů generátoru BG3 vám doporučujeme jak ušetřit za baterie. Místo dobíjecích bateriií stačí, když si zakoupíte nejlevnější nedobíjecí baterie. Testovali jsme dobu provozu, která může být cca min. 18 -20 hodin provozu při zapnuté funkci BG. Pokud budete vyrábět koloid stříbra - je nutné zapojit adaptér - pak obyčejné baterie vyndejte (stačí vyndat 1 baterii, aby se přerušil kontakt).


kompletní sestava BG3 + sada na výrobu koloidu stříbra 


 

Čistič krve

Zde je ale problém. Pokud na kůži přivedete jistý potenciál stejnosměrného proudu (DC), může v místě kontaktu dojít k elektrolýze. Aby se tomu vyvaroval, Beck navrhl elektrický obvod měnící DC napětí na střídavý proud (AC) o velmi nízké frekvenci. Zvolený tvar vlny ovšem není typická vlnovka (sinus), jako u střídavého proudu ze sítě, ale spíš dvoufázový obdélníkový kmit, kde napěťové křivky mají jednou pozitivní a podruhé zápornou polovinu, protože proud musí v každé polovině cyklu změnit směr.

Obdélníkové vlny generují velké množství harmonických kmitů. Harmonické kmity jsou násobky kmitočtu původní frekvence. Liché harmonické složky jsou násobky původního kmitočtu násobeného 3, 5, 7 atd., a sudé harmonické složky jsou jeho násobky 2. Například, liché harmonické složky obdélníkového kmitu 4 Hz budou 12 Hz, 20 Hz, 28 Hz atd., až do rozsahu radiofrekvencí.

Beck začal nový přístroj používat sám. Původně si umístil elektrody na tepny poblíž kotníků, pak umístění různě měnil, zkoušel i dvě místa na rameni, až nakonec zjistil, že to funguje stejně dobře, když přiloží elektrody blízko sebe na loketní a vřetenní tepnu přímo u zápěstí (tam, kde lékaři tradičně hmatají tep). K nalezení správného umístění a vystředění elektrod přesně nad tepnami, se doporučuje pečlivě nahmatat puls každé tepny a označit její průběh třeba fixem. Můžete si pak zapamatovat správné umístění elektrod přesně nad tepnou, kde jsou přidržovány pružným nátepníkem nebo jiným vhodným způsobem.


Multifunkční generátor BG3

Novinka - multifunkční frekvenční generátor BG3. Za jednu cenu získáte hned tři žádané funkce v jednom zařízení. Generátor nabízí tři funkce:

1. unikátní, podle Dr, becka, výstup BG

2. doplňkovou, výstup silver pro přípravu koloidního stříbra

3. doplňkovou funkci, výstup zapper pro "zappinig"

Generátor je vyráběn v Česku: www.becktechnology.eu a můžete si ho zakoupit v našem e-shopu

Zajímavé informace z internetových zdrojů

Stránky výrobce www.becktechnology.eu, článek Co vyvolává rakovinu, článek Můžete se uzdravit sami, článek Dobře utajený objev, článek Schumannovy rezonance článek Kapka krve pod mikroskopem  Yuotube Becjův čistič krve Youtube Základní funkce BG3 Youtube Funkce Silver Youtube Funkce Zapper Bobovy stránky