WM magazin eshop • ISSN 1213-6816

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Newsletter

Kanál RSS

Nejsou dostupné žádné zprávy RSS
Reklama

Reklamační řád


1. Povinnosti kupujícího

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.
b) Poštou na adresu prodejny: Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice 768 21
c) Telefonicky.
d) Osobním doručením.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit potřebné doklady o nabití zboží. Zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit - reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě na výrobku
- stručný popis závady
- doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu

Reklamace uplatněná v záruční době


1. Záruční podmínky.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

- máte-li při přebírání zásilky pochybnosti o obsahu balíku (poškozený karton či páska), zkontrolujte za přítomnosti doručovatele s dodacím listem. Dodatečnou reklamaci obsahu zásilky můžete provést na zákaznické lince uvedené na etiketě balíku do dvou pracovních dnů od převzetí. Po zjištění závad je dopravce povinen sepsat zápis o uplatnění nároku za škodu.

- při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má zákazník právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal u datových nosičů, audio a videonahrávek

- dojde-li ze strany zákazníka k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal zboží

- jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník nárok buď na výměnu věci za bezvadnou, nebo na finanční vyrovnání

- v případě sortimentu CD/DVD je určujícím faktorem název titulu, nikoli jeho další popis, který může být z nedostatku jednoznačné identifikace produktu od dodavatele chybný.

Seznamy obsahu CD/DVD titulů, popis a obrázky obalů na internetových stránkách obchodu jsou tedy pouze orientační. Nesouhlasí-li obsah či obal CD / DVD s dodaným titulem, ale souhlasí název dodaného titulu s názvem objednaného titulu, nevzniká kupujícímu nárok na finanční vyrovnání. Přesný seznam skladeb a potvrzení správnosti zobrazovaného obalu u titulu daného názvu je možné ověřit u prodejce před nákupem zboží prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

- délka záruky je pro soukromé osoby standardní 24 měsíců, při nákupu na firmu (zadání IČ) se záruka řídí obchodním zákoníkem, záruka je v takovém případě 12 měsíců

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.

Prodejce má právo na úhradu nákladů v případě, že je reklamace NEOPRÁVNĚNÁ, tedy kupující uplatňuje u prodávajícího odpovědnost za vadu, za niž prodávající neodpovídá, je samozřejmé, že naopak náklady, které s vyřizováním reklamace vzniknou prodávajícímu, musí uhradit neoprávněně reklamující kupující. Je totiž zřejmé, že prodávající plnil ve prospěch kupujícího (posuzoval a vyřizoval tzv. "reklamaci", která se ukáže být neoprávněná) bez právního důvodu, neboť právní důvod by existoval pouze v případě, kdy by reklamace byla oprávněná. Jestliže tedy byla reklamace neoprávněná, veškeré náklady, které byl nucen prodávající vynaložit na její vyřizování, jsou BEZDŮVODNÝM OBOHACENÍM kupujícího a ten je ve smyslu § 451 a § 458 odst. 1 věta poslední občanského zákoníku (bezdůvodné obohacení totiž spočívalo ve výkonech prodávajícího) povinen poskytnout peněžitou náhradu prodávajícímu.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Hledat

U nás najdete

Předplatné