Dr. Beck, jak to funguje?

Dr. Beck, z mého výzkumu

„Pokud bojujete s infekcí, pak se nelze zcela zbavit bakterií nebo virů, pokud nepoužíváte oba přístroje; krevní elektrizační jednotkou spolu s magnetickým Pulserem“ Dr. Bob Beck

Domnívám se, že jde o úžasný průlom a nejdůležitější lékařský objev za poslední desetiletí. Pomocí poznání se osvobodíme od nemocí, infekce a toxinů.

Věřím, že tyto ověřené informace nás mohou navždy zbavit lékařů, léčiv všeho druhu, nemocnic a známých nevyléčitelných chorob, nebo dosud neobjevených. Dokonce může vymizet i rakovina, pokud obnovíme funkci imunitního systému.

Zkušenost ukazuje, že 85% populace tyto bude nové informace ignorovat, nebe se jim bránit, protože řešení je příliš jednoduché, levné, efektivní a revoluční. To také vyžaduje převzít odpovědnost za své zdraví. Lékařské elity vám neřeknou, rádi věci tají, protože by to mohlo krátit jejich příjmy.

O co jde?

Je vědecky dokázáno, že mírná, bezpečná a jednoduchá elektrizace neutralizuje všechny bakterie, viry, parazity, choroboplodné zárodky, plísně a jiné cizí útočníky v krvi. Výsledky jsou rychlé, bez vedlejších účinků. Lékaři léčí antibiotiky, ale jakmile se podaří zabít několik zárodků, vyvine se nový rezistentní kmen. Elektrizování krve je vhodné kombinovat s magnetickými pulsy pro stimulaci lymfy a koloidním stříbrem pro neutralizaci sekundárních a oportunních infekcí. Na rozdíl od antibiotik a očkovacích látek, je nové řešení účinné.

Jak to funguje?

Dospělý člověk má průměrně 6 litrů krve, ve které přežívají biliony nepřátelských bakterií a virů, plus jejich mutace. Vaše krev normálně obíhá kolem daného bodu za méně než devět minut. Po aplikaci elektrod na pulsní body (zápěstí, obě zápěstí, nohy, třísla apod.) vniká přes kůži jemný dvoufázový elektrický stimul (mikropoudy) 50 – 100 μA do proudící krve. To způsobí spontánní remisi jakékoliv známé, neznámé, nebo nové choroby.

Magnetické pulsování lymfy způsobuje vytlačování toxinů do krve, kde jsou neutralizovány jemnými mikroproudy. Tato technika byla vyvinuta již v roce 1991. Důvodem, proč je tato informace potlačována, může být významný úbytek příjmů v nemocnicích, farmaceutických firmách, u lékařů a ve státním neprůhledném systému zdravotní péče. Zdravý občan nad 65 let nepřináší žádný zisk.

Tato nová informace není a zřejmě ani nebude „politicky přijatelná“, bude obecně zpochybňována skeptiky, kteří ji nikdy nevyzkoušeli, neboť se cítí ohroženi. Vy můžete tyto informace použít a „tajně“ léčit sebe a své přátele. Nový způsob nebude nikdy schválen. Ale stovky používající elektrizaci, kteřé se plně zotavili, jsou důkazem, že to funguje! Robert C. Beck, DSC, USA.

Tento článek neslouží v žádném případě jako návod k užívání a následování, je myšlen v rámci nezatajování informací jako můj osobní názor, bez záruky informací.

Regenračné centrum

1 Comment

  1. Děkuji za tento článek. Zejména pro mne, kdy mám za sebou onko-triplicitu (operativně prostata, tl. střevo, pokožka na obličeji) v období 2/2014, 2/2015, 5/2015 a dosud jsem v normálním stavu. Neužila se u mne chemoterapie, ani farmaka a ta také dosud neužívám. Budu konzultovat s blízkou osobou z medicíny. Pro mne, i jako laika, je to informace silně pravdivá….

Napište komentář