Společnost

Účel vzdělávacího systému

10.10.2015 Jiří Matějka 0

Lidé si začínají spontánně uvědomovat, že je prázdný konzumní život neuspokojuje; blížící se změny zároveň naznačují i nedávné převratné objevy oficiální i neoficiální vědy.   […]